Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder til Fremtidens Plejehjem, Aalborg Kommune

Brænder du for nærvær og relationer, og er du samtidig god til at motivere og sætte retning? Så har vi en spændende lederstilling på Fremtidens Plejehjem.

Om Fremtidens Plejehjem
Fremtidens Plejehjem åbnede i 2014 og ligger bynært ved havnefronten i Nørresundby lige ned til Limfjorden. Plejehjemmet fremstår lyst og indbydende og rummer i alt 75 toværelses lejligheder. Alle lejligheder er forsynet med en række velfærdsteknologier, som er kendetegnende for plejehjemmet.

Beboerne på Fremtidens Plejehjem får leveret alle deres måltider fra VM Madhus, der er en privat drevet og offentlig tilgængelig restaurant, som ligger i plejehjemmets stueetage.

Fremtidens Plejehjem er et hus fuld af liv. Der er et stort udbud af aktiviteter og en stærk fællesskabsånd omkring dem; der er et aktivt aktivitetsråd, mange frivillige samt et engageret bruger- og pårørenderåd, som sammen med personalet understøtter husets mange aktiviteter. På Fremtidens Plejehjem er der fokus på at inddrage beboerne i en daglig dialog. Der er en stor mangfoldighed og højt til loftet både for medarbejdere og beboere, hvor det handler om at udvikle mennesker og få ting til at gro.

Som leder bliver du en del af et ledelsesteam med 2 dygtige assisterende ledere, hvor vi arbejder fokuseret med at sætte fokus på kerneopgaven og borgerens behov. Du bliver leder af en stor engageret og tværfaglig medarbejdergruppe, der alle bidrager til at understøtte og skabe en god hverdag for beboerne.

Fremtidens Plejehjem er i en proces, hvor der arbejdes målrettet med at konsolidere og videreudvikle fagligheden og få skabt en fælles kultur, stærke arbejdsfællesskaber og sikre et attraktivt arbejdsmiljø for hele personalegruppen i et tæt samarbejde med ledelsesteamet, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Som leder bliver det en vigtig opgave at sætte retning og sikre det fortsatte følgeskab omkring denne proces.

Om plejeboligfunktionen og ledelsesfællesskaber
I Plejeboligfunktionen står vi midt i et generationsskifte i gruppen af plejehjemsledere, og vi har fremadrettet behov for fortsat at sætte et stærkt lederhold. Derfor er der sat gang i en udviklingsproces, hvor du sammen med dine lederkollegaer er med til at sætte ledelses- og talentudvikling på dagsorden.

Vi har fokus på at understøtte læring på tværs og arbejder med at udvikle på vores mødestrukturer mhp. at sætte ledergruppens kompetencer i spil og udnytte læringspotentialer. Du skal være med til at styrke og udvikle vores ledelsesnetværk og -fællesskaber, så alle ledere har et attraktivt arbejdsmiljø og bliver understøttet i løsningen af kerneopgaven.

Du bliver en del af en stor organisation med gode muligheder for lederuddannelser, ledelsesfællesskaber, tværgående(leder)netværk på forvaltnings-, kommunalt og nationalt niveau. Du får tilknyttet en mentor til såvel faglig som ledelsesmæssig sparring.

Om dig
Du har et godt strategisk blik og er god til at sætte forskellige fagligheder og kompetencer i spil og har erfaring med forandringsprocesser, hvor du har været med til at sikre involvering og transparens. Du skal kunne lede gennem andre og have et godt økonomisk indblik og en god styring.

Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse, så du kan være med til at understøtte kerneopgaven, den fagfaglige ledelse og det tværfaglige samarbejde. Du er allerede en erfaren (plejehjems-) leder, der har prøvet at lede i noget stort og komplekst i en kontekst med mange aktører og interesser.

Som person har du en positiv indstilling og er god til at få øje på potentialer og udviklingsmuligheder. Du kan sætte retning og stå fast, når det er krævet, men også være åben over for forskelligheder og sætte dem i spil. I hverdagen er det vigtigt at finde løsninger gennem dialog og skabe gode relationer til de mange samarbejdspartnere og pårørende, som kommer i huset.

I Senior- og Omsorg skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Leder af medarbejdere

Syv ledelseskompetencer tegner Senior- og Omsorg

Om ansættelsen
Hvis du er interesseret, kan du få flere oplysninger om lederstillingen og ledelsesfællesskaber hos plejeboligchef Rikke Petersen Ravn på tlf.: nr. 99 31 34 70 eller om hverdagen på Fremtidens Plejehjem hos konstitueret plejehjemsleder Marianne Savkov Rasmussen på tlf.: 99 82 53 53 nr. eller assisterende leder Janette Elli Berenthz Eriksen på tlf.: nr. 9931 5348

Funktionsbeskrivelse for plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan rekvireres ved kontakt til Chefsekretær Camilla Holmgreen Madsen på tlf.: 99 31 34 86.
 • Der gennemføres 2 samtalerunder; første samtale er den 11. oktober 2022, og anden samtale er den 26. oktober 2022.
 • Hvis du går videre til anden samtalerunde, bliver du bedt om at udfylde en Garuda Kompetenceprofil og indbudt til en personlig tilbagemeldingssamtale af én times varighed forud for anden samtale.
 • Du starter som leder på Fremtidens Plejehjem den 1. december 2022.
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-10-2022