Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulent til Business Region North Denmark

Interesserer du dig for interessevaretagende samarbejde, der skaber bæredygtig vækst og udvikling i et fælles Nordjylland? Så læs med – for så er du muligvis Business Region North Denmark's kommende konsulent.

Om Business Region North Denmark (BRN)
BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som målrettet arbejder for at styrke betingelserne for vækst og udvikling i hele landsdelen. Vi bringer Nordjyllands særlige styrker og potentialer i spil i større fælles strategiske indsatser, og arbejder for at styrke Nordjyllands position i et nationalt og internationalt perspektiv. BRN er Nordjyllands fælles stemme i forhold til politisk interessevaretagelse.

Med BRN har vi skabt et unikt og konstruktivt politisk samarbejdsklima. Vi tør være ambitiøse på Nordjyllands vegne. Sammen med en række lokale, regionale og nationale partnere er BRN med til at varetage vores fælles interesser, sikre erhvervslivets rammevilkår og binde en rød tråd imellem fælles udfordringer og muligheder på en række områder.

Som en dynamisk og handlingsorienteret, politisk platform er det BRN's bestyrelse (de nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden), der sætter retningen for de fælles dagsordener og indsatser.

I 2022 vedtager vi en ny strategi for BRN- samarbejdet. Derfor vil du også få rig mulighed for at sætte præg på, hvordan vi bedst eksekverer på den, involverer vores mange samarbejdspartnere og sætter et stærkt nationalpolitisk aftryk.
Vi har særligt fokus på at:
 • skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland
 • styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden
 • styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner
 • øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler
 • udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft
Dine opgaver
Som BRN's kommende konsulent skal du være med til at få ting til at ske i et visionært politisk landskab. Du bliver en del af et stærkt fagligt team og får en vigtig tovholderrolle i BRN's relationer til medlemskommunerne og Regionen, samt samarbejde med ligesindede organisationer og virksomheder. Relationer og samarbejde er nemlig helt afgørende for, at vi lykkes.

Du vil blandt andet arbejde med
 • Sekretariatsbetjening af BRN's bestyrelse, direktion og sekretariatsledelse – heriblandt udarbejdelse af dagsordner, referater, mødemateriale og jævnlig kontakt til borgmestre, kommunaldirektører, regionsrådsformand, regionsdirektør samt andre nøglepersoner hos kommunerne og Regionen
 • Interessevaretagelse af fælles nordjyske dagsordener, særligt med henblik på at styrke rammevilkårene for erhvervsudvikling på nordjyske styrkepositioner
 • Konstruktive relationer med BRN's samarbejdspartnere og interessenter
 • Opfølgning på bestyrelsens signaler, herunder udvikle konkrete handlingsspor, involvere relevante samarbejdspartnere og sikre fremdrift og eksekvering
 • Medindflydelse på eksekvering af ny strategi for BRN og udarbejdelse af årlige handlingsplaner for BRN
 • Formidling og events relateret til interessevaretagelse på udvalgte indsatser
Din profil
Vi leder efter den rette person og din uddannelsesbaggrund er derfor ikke så afgørende, men vi forestiller os, at:
 • Du har politisk tæft og kan navigere i en politisk ledet organisation
 • Du er udpræget samarbejdsorienteret
 • Du har eller vil gerne opbygge solid indsigt i det nordjyske kommunale/regionale landskab
 • Du er god til at tænke i helheder, se strategiske sammenhænge og formår at skabe en rød tråd og forbinde folk mellem de strategiske, taktiske og operationelle niveauer.
 • Du kan indtage en konstruktiv og koordinerede rolle i tværgående og tværfaglige samarbejder
 • Du evner at dykke ned i og analysere komplekse og varierende emner
 • Du har gode kommunikative evner – både i tale og på skrift
 • Du arbejder struktureret og med sans for detaljer
Vi tilbyder
Som konsulent kan du forvente en spændende og udfordrende rolle placeret centralt mellem adskillige aktører og imellem politik og samfund. Du får rig mulighed for at understøtte fælles nordjyske dagsordener, sætte Nordjylland på landkortet, bidrage til at løse komplekse problemstillinger og indfri store potentialer.

Du bliver en del af et velfungerende og fagligt stærkt team i sekretariatet, som udover dig består af en konsulent og sekretariatschefen. Det daglige samarbejde omfatter daglig sparring og tillid til faglighed og opgaveløsning. Der er højt til loftet og kort til grin – og ligesom BRN, dyrker vi fællesskabet.

Sekretariatet er placeret sammen med Aalborg Kommunes erhvervsafdeling, BusinessAalborg. Du refererer til sekretariatschefen.

Vilkår og ansættelsesproces
Ansøgningsfrist den 7. oktober 2022.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 17/10-22 og 2. samtale 24/10-22.
I løbet af samtaleforløbet vil du kunne forvente udarbejdelse af personligheds- og profiltest samt opgaver.

Forventet tiltrædelse snarest muligt.

Der er tale om en fast stilling, hvor ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.

Yderligere information
Læs mere om Business Region North Denmark

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Christine Lunde, sekretariatschef. Tlf.:2332 0332


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-10-2022