Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulent til området for forsikrede ledige i Jobhuset, Aalborg Kommune

Jobcenter Aalborgs vision er at blive Danmarks mest værdiskabende jobcenter for borgere og virksomheder inden 2025.
Derfor er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave: At hjælpe og understøtte borgerne i deres vej og indsats mod job/uddannelse samt at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de efterspørger.
Hvis du synes beskæftigelsesområdet er spændende og tiltrækkende. Og du samtidigt drives af at bidrage til en positiv udvikling og stærke resultater - allerhelst inden for området forsikrede ledige.
Ja, så er det lige dig, vi søger!

Dine arbejdsopgaver
Som konsulent kommer du til at varetage mange forskelligartede, spændende og udfordrende opgaver inden for beskæftigelsesområdet. Med dagpengeområdet i fokus. Herunder at:
 • Udføre konsulentopgaver, der understøtter ledelsen og har fokus på planlægning og løsningen af faglige opgaver
 • Være ansvarlig for projektledelse af nye tiltag herunder projektbeskrivelse og evalueringer
 • Være ansvarlig for planlægning af udviklingsseminarer og temadage
 • Facilitere implementeringen af ny lovgivning samt have fokus på faglige sparring med koordinatorer om lovgivning
 • Udarbejde nye arbejdsgange og optimere de eksisterende med fokus på eksempelvis digitale gevinster
 • Udarbejde og udføre ledelsestilsyn på dagpengeområdet i samarbejde med afdelingsleder og faglige koordinatorer for området
 • Udarbejde skriftelige indstillinger til ledelsen
 • Deltage i opgavefællesskaber med andre faggrupper på beskæftigelsesområdet herunder Virksomhedsservice og Kontanthjælpsafdelingen
 • Indgå i netværk med samarbejdspartnere, eksempelvis a-kasser, leverandører, faglige netværksgrupper mv. Herunder at udarbejde dagsordner og referater
 • Koordinere diverse ad-hoc opgaver, f.eks. revisionsgennemgang
Søg stillingen, hvis du:
Har en relevant uddannelsesbaggrund som eksempelvis professionsbachelor, kandidatgrad eller master.
Erfaring med konsulentopgaver, hvor du har implementeret ny lovgivning og fulgt op på denne, vil være et stort plus. Du må tilmed gerne have kendskab til beskæftigelsesområdet.
Det er vigtigt, at du har erfaring med projektledelse og forankring af nye tiltag hos medarbejderne. Du skal være i stand til selvstændigt at facilitere processer samt rammesætte disse.

Vi lægger vægt på, at du er:
 • Nysgerrig og proaktiv
 • Positiv og kan bidrage til at fastholde og udvikle et godt og uformelt arbejdsklima i Sekretariatet og med dine nærmeste samarbejdspartnere i Jobhuset
 • God til at samarbejde, samt at du er inddragende og imødekommende i dialogen
 • Struktureret og selvstændig i opgaveløsningen
 • Klar til at håndtere forandringer og trives i en hverdag med travlhed og mange forskellige opgaver
Vi tilbyder dig en spændende stilling som konsulent med mulighed for indflydelse på opgaverne. Du får ledelsesmæssig og kollegial sparring, hvor der er fokus på mål og resultater til gavn for borgere og virksomheder. Du vil opleve et godt arbejdsmiljø og en uformel kultur, hvor faglighed og engagement præger hverdagen.
I din dagligdag refererer du til Sekretariatsleder, Ann-Sofie Hassing Jørgensen, som er leder for ca. 20 medarbejdere. Du vil blive en del af konsulentteamet med i alt fem medarbejdere. I din daglige opgaveløsning vil du have dit primære samarbejde med Dagpengeafdelingen.

Kort om Dagpengeafdelingen:
Dagpengeafdelingen er organiseret i tre teams: Faglært/Ufaglært, Højtuddannede og Mellemlang uddannelse offentlig/privat. Der er én afdelingsleder, to faglige koordinatorer og 54 medarbejdere. De tre teams er organiseret i forhold til a-kasser, og samarbejdet med a-kasserne vægtes højt, hvorfor vi hos de store a-kasser har medarbejdere siddende.

Kort om Jobhuset:
Jobhuset hører under Jobcenter Aalborg, der er en del af Job og Velfærd i Aalborg Kommune. Jobhuset beskæftiger ca. 145 medarbejdere, som varetager beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Derudover er Virksomhedsservice også en del af Jobhuset. De arbejder med den tværgående virksomhedsindsats.
I Jobhuset lægger vi vægt på professionalisme, fællesskab og udvikling. Samtidigt skal vores adfærd afspejle nysgerrighed og personligt ansvar. Vi er en organisation, som løbende udvikles i takt med et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring.

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Sekretariatsleder, Ann-Sofie Hassing Jørgensen på tlf.: 2519 9147. Hun træffes bedst på hverdage mellem kl. 15.00-15.30.
Du kan læse mere om Job og Velfærd, Aalborg Kommune, på: Job og Velfærd (aalborg.dk).
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Aalborg Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.


Løn og ansættelsesperiode
Stillingen er fast og på 37 timer. Du aflønnes efter overenskomst mellem KL og det overenskomstmæssige aktuelle område.
Mødetiden er hverdage kl. 8.00-15.00 – dog torsdag til kl. 17.00. Der er mulighed for op til to hjemmearbejdsdage om ugen.

Arbejdsadressen er Vestre Havnepromenade 15, 9000 Aalborg.
Forventet opstart på jobbet er 1. november 2022.
1. samtale forventes afholdt 9. september og 2. samtale d. 21. september. Imellem samtalerne vil der være en test.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  31-08-2022