Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lærer til VoLiS på Gl. Lindholm Skole

Vi søger nye kollegaer til VoLiS – Gl. Lindholm Skole. VoLiS har tre afdelinger, tilknyttet folkeskolerne i Vodskov, Lindholm og Svenstrup. VoLiS er et helhedstilbud og afdelingen på Gl. Lindholm Skole tilbyder skole og familiearbejde. Der er tilknyttet en fælles undervisningsmatrikel, Bådgruppen, som alle tre afdelinger af VoLiS benytter, ift. elever, der ikke kan indgå i en normal skolekontekst i deres specialklasserækker.

Vi søger en lærer til følgende stilling, der:
 • har linjefag i matematik og gerne et fag indenfor det praktisk musiske – indskoling og mellemtrin.
 • har høje forventninger til eleverne, er rummelig og kan skabe et trygt læringsfællesskab.
 • tør stille krav til sig selv og sine kollegaer.
 • har kendskab til området, kan arbejde struktureret, arbejde med individuelle handleplaner for eleverne og se sig selv som en aktiv del af skoledelen.
 • har indsigt i elever, som har vanskeligheder ift. regulering, mentalisering og tilknytning samt relationsdannelse. Eleverne er ofte nederlagspræget med et stort ønske om at få venner.
Det kan være en fordel, hvis du ud over matematik har musikalske eller andre kreative evner. Dette er dog ikke et krav. Vi prioriterer den rigtige personlige og faglige profil hos vores nye kollega.

Skole- og familie-tilbuddet VoLiS:
Er et meget specialiseret skoletilbud for både indenbys og udenbys elever og anbragte børn. Eleverne udviser typisk tegn på tilknytnings-, regulerings- og mentaliseringsvanskeligheder. Vi samarbejder derfor også tæt med forældre, plejefamilier og opholdssteder.

Målgruppen er elever fra 6-17 år, der alle har specialpædagogiske behov og store følelsesmæssige og sociale udfordringer. Ansættelsen kræver, at du konstant må være indstillet på at skulle justere dig selv ift. både børn og voksne.

Det pædagogiske arbejde er båret af et børnesyn, som bygger på anerkendelse og fokus på low arousal og i regulering – hvilket stiller store krav til de voksne om at kunne regulere sig selv ift. barnet.

Det pædagogiske arbejde er båret af centrale begreber som: neuropædagogik og neuropsykologi, relationer og relationsarbejde, mentalisering (børn og voksne) samt tydelig struktur (herunder visualisering).

Stillingen stiller store krav til den voksne ift. at kunne møde barnet med et godt indblik i barnets oplevelse af verden.

I skoletilbuddet er det vigtigt at kunne se værdien af kreativ og aktivitetsbaseret undervisning.

VoLiS Gl. Lindholm Skole tilbyder:
Et tæt samarbejde i mindre grupper organiseret i to større team – V1 og V2. Du arbejder tæt sammen med lærere og pædagoger på tværs. Du får gode kollegaer i samarbejdet omkring eleverne. Vi har blandt andet en jobkonsulent, familie- behandlere/terapeuter, psykolog etc. Du vil blive en del af helhedsindsatser omkring vores elever, der er tæt samarbejde med forældre/plejeforældre samt et stort tværfagligt samarbejde med opholdssteder, socialrådgivere, PPR etc.

Vi har lige fået vores lokaler renoveret og kan derfor byde velkommen i nye lækre læringsrum.

Muligheden for at være med til at præge VoLiS - Gl. Lindholm Skole yderligere sammen med dygtige kollegaer.

Der forudsættes loyalitet mod skolens lovgivningsmæssige forpligtelser samt rammer i øvrigt.

Er du den rette ansøger, og kan du se dig selv i ovenstående tilbud, glæder vi os til at modtage din ansøgning. For yderligere oplysninger kontakt: afdelingsleder Lars Bo Kristensen 93 52 03 40 eller skoleleder Carsten Søndergaard 25 14 14 24.

Ansøgningsfrist mandag den 22. august 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 26. august 2022 fra kl. 14.00 til 19.00 Gl. Lindholm skole – Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby.

Ansættelse pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst samt gældende forhåndsaftaler.

Der indhentes reference og børne- og straffeattest inden endelig ansættelse.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-08-2022