Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lærer til specialundervisning til Mellervangskolens Sprog og Kommunikationsklasser

En unik mulighed for at blive en del af sprog og kommunikationsklasserne på Mellervangskolen – Aalborg Kommunes eneste skoletilbud indenfor sprog og kommunikation.

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. oktober 2022

Mellervangskolen er en folkeskole i Aalborgs østligste bydel. Skolen har ca. 435 elever og 110 ansatte. Vi er en tosporet skole fra 0. - 9. klasse og vi har to specialklasserækker, en for elever med indlæringsvanskeligheder indenfor Sprog og Kommunikation samt kontaktklasser for elever indenfor ASF.
Derudover bliver vi kommunens tredje DELTA-tilbud efter sommerferien i skolens ældste afdeling.

På Mellervangskolen vil vi udvikle innovative elever med mod på at begå sig i verden. Det gør vi under sloganet: Skæv, skøn og skabende. Vi har defineret vores fælles kerneopgave. Kerneopgaven på
Mellervangskolen er at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig i verden.

Skolen er afdelingsopdelt, og der arbejdes med høj grad af selvledelse og ansvar i et forpligtende samarbejde i teamet.

Specialklasserækken SK-klasserne på Mellervangskolen er Aalborg kommunes eneste et tilbud til børn med massive sprog og kommunikationsvanskeligheder. Børnene har alle flere udfordringer, f.eks. i forhold til koncentration, motorik og andre specifikke kognitive problematikker. Børnene kan ydermere have konkrete diagnoser.

Specialpædagogisk arbejdes der med at opbygge et struktureret inkluderende læringsmiljø og fællesskab med fokus på den sproglig stimulerende dimension i alle fag.
Undervisningen tilrettelægges individuelt og ud fra den enkelte elevs nærmeste udviklingszone med konkrete og målbare mål. Der anvendes en forudsigelig og meget visuel struktur igennem hele skole og DUS dagen.

Tilbuddet består pt. af 38 elever fordelt på 4 hold. Tilbuddet har DUS fra 0. – 3. klasse. Personalegruppen består af både lærere og pædagoger. Denne stilling er som udgangspunkt hos de yngste børn i kommende skoleår, men du skal kunne varetage undervisningen fra 1. – 10. klasse dvs. du skal have interesse i arbejdet med såvel de små som store elever.


Du skal stå for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisnings- og læringsforløb individuelt og i samarbejde med dit team og fagteam. Du skal være indstillet på at dække fagrækken/aktiviteter bredt, alt efter hvad behovet i afdelinger er, og du skal være klar på at undervise såvel de yngste som de ældste elever i afdelingen.

Viden og erfaring med sprog og kommunikative vanskeligheder er en fordel.

Vi ser gerne linjefagsdækning eller undervisningserfaring indenfor fagene:
 • Matematik, Musik, Naturfag, Håndværk og Design.

Vi forventer at du i samarbejde med dit team kan:
 • Forpligte dig på vores kerneopgave og vores inklusionsgrundlag
 • Skabe deltagelsesmuligheder for alle elever uanset elevernes vanskeligheder og baggrund.
 • Lede fællesskaber og du har en sikker og tydelig klasseledelseskompetence
 • Omsætte din specialpædagogiske viden til praksis
 • Omsætte pædagogiske anbefalinger til god motiverende læring for alle elever
 • Indgå i et tæt samarbejde med forældre og teamkollegaer
 • Arbejde konkret og systematisk med indsatser på individ- og fællesskabsniveau.
 • Møde alle elever med relevant pædagogik og didaktik
 • Arbejde selvstændigt og i team og indgå i et tværfagligt samarbejde med PPR m.fl.
 • Bringe din faglighed i spil i fagteam og ved læringskonferencer
 • Navigere i en til tider uforudsigelig hverdag med fokus på at skabe de bedste rammer og vilkår for børn med særlige behov med i de rammer der er stillet til rådighed.

Det er helt centralt at du kan se dig selv i - og at du kan arbejde ud fra skolens inklusionsgrundlag.
Læs grundlaget her: https://mellervangskolen.aula.dk/inklusionsgrundlag

Læs om tilbuddet i den publikation der er udgivet til vores forældre:
https://mellervangskolen.aula.dk/sites/mellervangskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Sprog-%20og%20Kommunikationsklasserne.pdf


Vi kan tilbyde:
 • En innovativ skole - en afvekslende og spændende arbejdsplads
 • En unik specialafdeling – den eneste i Aalborg Kommunes skolevæsen
 • En afdeling under udvikling med fokus på samstemthed – fælles pæd. praksis, systematik i analyseniveauer mv.
 • En engageret medarbejdergruppe
 • En unik arbejdsplads med motiverede og samarbejdsorienterede kolleger, og et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor din indsats bliver værdsat, og hvor vi værner om hinanden.

Løn og ansættelsesvilkår - efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 25. august 2022 kl. 15.00

Der afholdes ansættelsessamtaler d. 29. august 2022.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.

Ønsker du at høre mere om stillingen kan du kontakte leder Lars Vilhelmsen på 3199 4302.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  25-08-2022