Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Hjemmeplejeleder

Er du den nye, engagerede og erfarne leder for de dedikerede medarbejdere i Hjemmeplejen Nr. Tranders og nattevagten?

Hvis du vil være med til at skabe og fastholde den struktur, ramme og udvikling, der kan understøtte de dedikerede medarbejdere i Hjemmeplejen Nr. Tranders og nattevagten i at skabe en god hverdag for borgere med behov for hjælp og støtte i hverdagen, kan vi lige nu tilbyde dig en spændende lederstilling.

Nr. Tranders og nattevagten er opdelt i teams bestående af 75 engagerede og kompetente social– og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter, ufaglærte og elever, der hver dag gør en forskel for borgerne og har stort fokus på borgerens livskvalitet. Medarbejderne udfører sundhedsfaglige indsatser, rehabilitering og praktisk hjælp med høj kvalitet.

Vi har fokus på kerneopgaven, og derfor ønsker vi en leder, som både har faglig indsigt i området, og som evner den gode, åbne og konstruktive dialog med medarbejdere, borgere, pårørende og forskellige samarbejdspartnere. Du bliver desuden en vigtig aktør i det tværfaglige samarbejde både i hverdagen ift. triageringsmøder, men også i forhold til udviklingen af det tværfaglige samarbejde på ældre- og sundhedsområdet.

Udover at skabe den nødvendige struktur, ramme og udvikling, er sikring af stabil og effektiv drift med sikker styring af de økonomiske og personalemæssige ressourcer også en vigtig ledelsesopgave. Det sker i tæt samarbejde med trioen, det lokale MED-Udvalg og medarbejderne, hvor det er i dialogen og samspillet, I sammen finder løsninger og udvikler gruppen. Derudover understøttes det af planlæggerne og den centralt placerede økonomistyrer.

Som leder for hjemmeplejen Nr. Tranders og nattevagterne bliver du en del af et fagligt og tæt ledelsesfællesskab i Team Øst, som Hjemmeplejen Nr. Tranders og nattevagterne indgår i, samt i den samlede ledergruppe i hjemmeplejen. Derudover bliver du tilknyttet en fast lederkollega, som giver dig enkel adgang til sparring på ledelse, daglig drift og faglig udvikling.

Dig som leder
Vi forestiller os, at du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, har ledererfaring og har gennemført, er i gang med, eller har lyst til at tage en lederuddannelse. Du er motiveret for at være leder i hjemmeplejen med alle dens facetter, og du kan se dig selv i et tæt samarbejde med både medarbejdere og den øvrige ledelse. Derudover har du erfaring fra ældreområdet og kan nikke genkendende til nedenstående:
 • Du er en nysgerrig personaleleder, der udviser ordentlighed, tillid og inddrager dine medarbejdere
 • Du er tydelig og har gode kommunikative evner
 • Du anerkender både vigtigheden af faglig kvalitet, samt stabil, effektiv og økonomisk drift
 • Du arbejder struktureret, motiveret og er udviklingsorienteret
 • Du bidrager konstruktivt og ligeværdigt i samarbejdet med dine lederkolleger i hjemmeplejen
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, hvor du får god mulighed for faglig udvikling og ledersparring. Du bliver en del af et såkaldt makkerpar med en kollega, og du får her et tæt ledelsesrum med din makker og med ledergruppen i Øst. Her er fokus på at skabe gode arbejdsfællesskaber, en høj faglighed og ikke mindst en stærk og bæredygtig drift.

Hvis du, som os, gerne vil være en del af en arbejdsplads med højt til loftet, faglig stolthed og dygtige kolleger, vil vi meget gerne høre fra dig.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Stine Norlén på tlf. 9982 4801.

Vi håber, at du kan tiltræde senest den 1. oktober 2022.
Hjemmeplejen Nr. Tranders og nattevagten har kontor på Smedegårdsvej 58 i Aalborg Øst.

Ansøgningsproces:
 • Vi afholder ansættelsessamtaler den 24. august 2022
 • Vi anvender Garuda Kompetenceprofil for de kandidater, som går videre til 2. samtalen den 30. august 2022
I Senior- og Omsorg skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Syv ledelseskompetencer tegner Senior- og Omsorg

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  21-08-2022