Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Børnehaven Blegkilde, Dagtilbud Sønderbro

Pædagog på 30 timer, søges til fast stilling i Børnehaven Blegkilde, med tiltrædelse d. 1. september 2022. Børnehaven Blegkilde er en del af dagtilbud Sønderbro som består af 9 institutioner, som ligger i gåafstand til hinanden, dette øger muligheden for at bruge hinanden i hverdagen.
Børnehaven Blegkilde er normeret til 58 børn. Vi ligger på toppen af Sohngårdsholms bakken med gode mulighed for at bruge nærområdet, Golfparken, Vandbakken og med kort afstand til bybussen.
Vi har igennem flere år arbejdet med læringsmiljøet både inde og ude. Legepladsen er opdelt i mange forskellige zoner, som tilgodeser børnenes nysgerrighed og udvikling, med mulighed for ro og fordybelse, men også hvor den vilde leg udleves og motorikken udvikles. Inde er børnene delt på tre stuer. Børnene er i alderen 3-5 og aldersblandet på de tre stuer. Vi arbejder relations orienteret, derfor har alle børn en primærpædagog. Primærpædagogen arbejder sammen med den øvrige personalegruppe om at, skabe de bedste muligheder for barnets trivsel og udvikling. Vores læringsmiljø inde er opdelt i forskellige zoner der tilgodeser den aktuelle børnegruppes udvikling og behov. Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang med afsæt i Marte Meo metoden. Du får gode muligheder for at være med til at sætte dit præg på og være med til at videreudvikle pædagogisk praksis.
Se mere om børnehaven Blegkilde på https://boernehavenblegkilde.aula.dk
Du bliver den sjette pædagog i en personalegruppe der desuden tæller en pædagogmedhjælper, en lønnet studerende, en køkkenassistent, en social normering og en pædagogisk leder. Vi ser forældrene som vigtige ressource i deres barns liv og inddrager dem i mange forskellige aktiviteter.

Vi søger en pædagog der
 • Har gode relationskompetencer og kan se det enkelte barn og dets behov
 • Kan arbejde selvstændigt f.eks. i planlægning af aktiviteter
 • Kan skabe omsorg og nærvær i relationen til det enkelte barn og hele børnegruppen
 • Er bevidst om at vi er her for børnene og det er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde
 • Ser det som betydningsfuldt at være en del af et fællesskab hvor vi er afhængige af hinanden og hvor vi alle byder ind for at lykkes
 • Er anerkendende, med en høj etik i forhold til andre og deres livssituation
 • Tager ansvar og initiativer, samt ser muligheder i en til tider presset hverdag
 • Kan formidle, beskrive og formulere sig på skrift og hvor det beskrevne er etisk velfunderet
 • Er bevidst om egne ressourcer og værdier
 • Har humor og gør hverdagen sjov, og samtidig er seriøs og faglig
 • Er ansvarlig, fleksibel og omstillingsparat

Vi kan tilbyde:
 • En personalegruppe der vægter trivsel og faglighed højt
 • En personalegruppe der er engageret, åben og modtagelige for nye ideer
 • Et arbejdsfællesskab hvor vi alle hjælper til for at få tingene til at gå op
 • En institution der arbejder med et differentieret, åbent og ærligt forældresamarbejde
 • En institution der skaber rum for udvikling af nære relationer til og mellem børnene.
 • En aktiv og engageret forældregruppe
 • En institution der er i konstant bevægelse, og hvor der er mulighed for at udvikle sig selv både faglig og personligt.

Arbejdsstedets adresse
Danalien 8
9000 Aalborg
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 29. august 2022.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Gitte Elfrida Nielsen på 99824299.


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  21-08-2022