Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Medarbejder til natarbejde (vågen) søges til VoksenBøgen Litvadhus

VoksenBøgen, botilbuddet Litvadhus, søger en medarbejder til natarbejde (vågen) til en 37 timers stilling med tiltrædelse den 1. september 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Hvad er VoksenBøgen
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire døgndækket botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem, dagbeskæftigelsestilbud som ud over beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU. Målgruppen er primært borgere med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, følelsesmæssige skader samt borgere med sindslidelser og dobbelt-/trippeldiagnose.

VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for SEL 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Målgruppen på VoksenBøgen Litvadhus er overvejende borgere med sindslidelser og borgere med dobbelt-/trippeldiagnose med et aktivt misbrug. Der er plads til 12 borgere på VoksenBøgen Litvadhus.

VoksenBøgens fælles værdier og visioner sætter kurs og retning for vores arbejde. Værdigrundlaget på VoksenBøgen udspringer af Aalborg Kommunes grundlæggende værdiprincipper om professionalisme, fællesskab og udvikling - læs mere her.

VoksenBøgen Litvadhus søger
 • En medarbejder som skal støtte vores borgere på Litvadhus ud fra rådgivers bestilling
 • En medarbejder som kan arbejde re-/habiliterende og med fokus på så stor selvstændiggørelse samt selvhjulpenhed for borgeren som muligt
 • En medarbejder der kan arbejde med kerneopgaven for Litvadhus: "Med udgangspunkt i borgerens egne mål, håb og drømme, samarbejder Litvadhus med borgeren om at udvikle og/eller vedligeholde dennes personlige og sociale kompetencer"
 • En medarbejder som ser det som sin fornemste opgave at være tilstede og sikre, at borgerne på Litvadhus kan sove roligt om natten med en bevidsthed om, at de kan få støtte, hvis de får behov for det
 • En medarbejder som tager ejerskab af huset, og viderefører det pædagogiske samt praktiske arbejde i huset
 • En medarbejder som kan stå alene med opgaverne, og kan stå ved rammerne i huset, også om natten (der er en sovende medarbejder tilstede, så du er ikke alene i huset om natten)
 • En medarbejder som er stolt af sit arbejde og forstår, at det pædagogiske arbejde er lige så vigtigt om natten
Rammen for stillingen på VoksenBøgen Litvadhus
 • At deltage kontinuerligt i dag-/aftenarbejde i huset (ca. en til to gange hver 4. uge), for at have kontakt til borgerne og kollegerne for at sikre videreførelse af det pædagogiske arbejde
 • At indgå i et vigtigt og betydeligt rengøringsarbejde også om natten, så Litvadhus altid fremstå ryddeligt og pænt
 • At arbejdsdagen som den ser ud nu, vil ligge i en fordeling af 7 arbejdsdage fra kl. 22.30-07.30 i en uge (mandag til søndag) med efterfølgende 7 fridage (mandag til søndag)
 • Skriftlighed og dokumentation af borgernes status og andre skriftlige opgaver, er opgaver, som ligger i det pædagogiske arbejde, og som er en del af arbejdet
VoksenBøgen Litvadhus forventer
 • At du har overblik og kan handle i pressede situationer samt kan arbejde alene
 • At du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale
 • At du har erfaring med borger inden for målgruppen
 • At du kan arbejde analyserende og reflekterende
 • At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis
 • At du kan arbejde efter bestilling fra den bevilligende kommune, og lave skriftlige evalueringer, opfølgninger samt statusrapporter, når det kræves
 • At du kan strukturere, planlægge og udføre din arbejdsdag med det ansvar, som gives til dig
 • At du kan arbejde professionelt, selvstændigt og du kan samarbejde
 • At du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
 • At du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
 • At du er villig til at deltage i supervision og personaletræning
VoksenBøgen Litvadhus tilbyder
 • Gode rammer og vilkår, herunder godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer
 • Supervision og personaletræning
 • En dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum
Der er i dag beskæftiget over 100 medarbejdere på VoksenBøgen inkl. faste vikarer, fordelt på fire døgndækket botilbud, en dagbeskæftigelse og en bostøtteafdeling.

Ønsker du nærmere oplysninger om VoksenBøgen og stillingerne, kan du kontakte VoksenBøgen Litvadhus afdelingsleder Sune Andersen på telefon 2070 9107 alle hverdage mellem kl. 08.00-10.00 eller via e-mail: sune-andersen@aalborg.dk - du kan også læse mere om VoksenBøgen på vores hjemmeside her: voksenbøgen.aalborg.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og SL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Ansøgningsfrist: 21. august 2022
Indkaldelse til samtale: Uge 34
Samtaler: Forventes afholdt i uge 34/35

Arbejdsstedets adresse
VoksenBøgen Litvadhus, Nibevej 14, 9200 Aalborg SV.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  21-08-2022