Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Socialrådgiver fast 37 timers stilling i Børneteam i Familiegruppe Nord


Vi har med virkning fra 1.9. en ledig 37 timers stilling i et af vores 3 børneteams – dvs. en myndighedsrådgiverstilling, hvor der primært arbejdes med familier med børn i alderen 0 – 15 år.
Jobindholdet vil være servicelovens regler om børn og unge.
Aalborg Kommune er optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Vi arbejder systematisk med metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.
Vi søger en selvstændig medarbejder, som gerne vil udvikle sig fagligt og som brænder for at arbejde inden for dette specialiserede fagområde. Du skal være klar til at påtage dig myndighedsrollen, herunder være bevidst om, hvilken rolle du selv spiller i relation til arbejdet.
Endvidere søger vi en medarbejder, der har interesse for og gerne viden om at arbejde med borgere af anden etnisk baggrund.
Vi forventer, at du er indstillet på, at gå optimistisk og engageret til opgaven. Vi forventer også, at du er i stand til at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog med borgerne i det daglige arbejde. Det er af stor betydning, at du vil inddrage børnene, forældrene og netværket, samt være åben i forhold til at udvikle muligheder/løsninger sammen med dem.
Da opgaverne er mange, skal du være i stand til at skabe overblik, at strukturere og prioritere arbejdet i overensstemmelse med lov om social service
Det vil være en fordel, at du allerede har kendskab med at arbejde i en familiegruppe samt at arbejde i vores IT-system DUBU. Vi forventer, at du fleksibelt vil engageret dig i et lille makkeskab og bidrage positivt til at opgaverne løses i sammenhæng.
Vi kan tilbyde job i en familiegruppe med fokus på udvikling af fag og metoder, og hvor det forventes, at man har fokus på sig selv og egen faglighed. Man modtager supervision sammen med sit makkerskab. Vi kan endvidere tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter dialog og åbenhed. Du vil deltage i et introforløb med tutor og god introduktion til sagsbehandlingen. Samtidig er der mulighed for tæt faglig sparring med ledelsen.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings-berettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Lene Pretzmann 3199 0010 eller Annette Mignon Chef for familiegruppen Nord tlf. 2520 3050.

Ansøgningsfrist er den 23.8.22 kl 24 og ansættelsessamtaler forventes at foregå den 30.8.22

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    23-08-2022