Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Behandlingscentret Hammer Bakker søger vågen nattevagt

Behandlingscentret Hammer Bakker søger en omsorgs- og pædagogmedhjælper til en midlertidig stilling på 37 timer pr. 1. september 22 til den 1. marts 23, som vågen nattevagt på afdelingen Storemosevej 24.

Der arbejdes i rul med 7 dages arbejde (i lige uger) fra mandag-søndag kl. 22.00-07.15 og 7 dages fri (ulige uger).
Der laves solidarisk rul for fordeling af jul/nytår.

Behandlingscentret Hammer Bakker er organiseret i Fagcenter for Særlige Tilbud, Job & Velfærd i Aalborg kommune. Indsatsen tager altid afsæt i kerneopgaven: "Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel".

Organisationen Behandlingscentret indeholder tre botilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (107 og 108), 'Brinken' med plads til 5 borgere (105) og 'Den Rette Opgang' med plads til 5 borgere (107).

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser. Behandlingscentret modtager borgere til afklaringsforløb samt længerevarende botilbud.

I målgruppen er også borgere med behandlings- eller institutionsdomme, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud med særlig tilrettelagt støtte og behandling.

I det daglige arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til at mestre eget liv gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet. Det tilstræbes, at det enkelte menneske vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Vi vil tage godt imod dig – og sørge for, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil skulle samarbejde med én anden vågen nattevagt samt have mulighed for tilkald af en rådighedsvagt.

Vi tilbyder:
 • En faglig og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • En arbejdsdag med afvekslende opgaver og tempo.
 • Et spændende, og til tider hektisk miljø, hvor nærvær, ansvarlighed og respekt er vigtigt for alle samarbejdsrelationer.
 • Grundig introduktion.
 • Løbende faglig opkvalificering.
 • Gode, erfarne og engagerede kollegaer som arbejder sammen for et godt arbejdsmiljø.
Vi forventer at du:
 • Kan praktisere en anerkendende tilgang til borgeren samt skabe tryghed med omsorg, tydelighed og afgrænsning.
 • Er i stand til at rumme borgernes adfærd.
 • Kan understøtte opretholdelse af borgernes døgnrytme.
 • Ønsker at arbejde i et professionelt miljø, hvor der stilles krav til faglighed, samarbejde samt evner til at arbejde selvstændigt.
 • Besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede.
 • Kan varetage diverse praktiske opgaver og heri være en hjælpende hånd for aften- og dagholdet.
 • Vil være fleksibel, og indimellem i særlige situationer ved behov, kunne omplaceres til arbejde på anden matrikel i organisationen, hvor der er alenearbejde, men mulighed for sparring/tilkald af kollegaer.
 • Kan dokumentere og arbejde systematisk efter valgte pædagogiske metoder.
 • Er loyal over for fagcentrets Fælles Faglige Ståsted.
Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte assisterende ledere Tina Schougaard (tlf.: 25200976) eller Michel Habib (tlf.: 25129869) mandag og onsdag i tidrummet 9-10, læg evt. besked for at blive ringet op.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Inden endelig ansættelse skal der foreligge straffeattest og indhentes referencer.

Samtaler forventes afholdt den 16. august 2022 i dagtimerne.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-08-2022