Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Friske sygeplejersker til Område Vest i Aalborg

Aalborg Kommune Område Vest søger sygeplejersker

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Vi søger friske sygeplejersker til område Vest

Stillingen 1: Fast ansættelse på op til 37 timer pr. uge fra hurtigst muligt eller senest d. 01.10.22. Det er primært i dagvagt med enkelte aften- eller nattevagter. Weekend arbejde hver 4. weekend.

Stilling 2: Vikariat på op til 37 timer pr. uge fra hurtigst muligt eller senest d. 01.10.22 til 31.08.23

Stilling 3: Vi ansætter løbende sygeplejersker, så henvend dig gerne uopfordret også.

Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og Vision 2020
Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at:
 • Udføre sygepleje i forhold til patienter i komplekse og akutte forløb samt specialopgaver.
 • Lede sygepleje ved at koordinere indsatser omkring patienten gennem tidlig opsporing og medinddragelse af patienten og dennes netværk
 • Formidle sygepleje gennem konsulentrollens mangfoldighed
 • Udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling bl.a. via auditering.
 • I område Vest varetager vi sygepleje-opgaver ude i eget hjem, bosteder, på 4 af kommunens plejehjem og 3 sygeplejeklinikker
Sygeplejersken har i det tværfaglige samarbejde en central rolle med at lede og koordinere indsatserne omkring den enkelte patient. Helt aktuelt arbejder vi meget målrettet med rehabilitering, opgaveoverdragelse, triage og akutsygepleje.

Vi tilbyder dig:
 • En veltilrettelagt introduktion som indeholder:
  - en lokal introduktion på tre måneder med mentorordning
  - op til seks introduktionsmoduler à to dage, hvor sygeplejersker med specialistviden underviser
 • En god og sund arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Engagerede sygeplejersker i alle aldre
 • Faglig sparring med kolleger
 • En tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven

  Vi forventer, at du:
 • Brænder for sygeplejen
 • Positivt kan bidrage til vores igangværende udvikling og beskriver det i ansøgningen
 • Har minimum 2 års relevant erfaring
 • Kan trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik over en stor variation i opgavernes mængde og indhold
 • Har situationsfornemmelse, er fleksibel, robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
 • Har interesse for forebyggende arbejde og for at sikre gode patientforløb
 • Har interesse for rehabiliterende sygepleje
 • Vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde og udøve sygepleje gennem andre
Hvis du vil være vores nye kollega, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver hvorfor vi skal vælge netop dig til den opslåede stilling.

Arbejdsstedets adresse: Badehusvej 7, 9000 Aalborg eller Annebergvej 6, 9000 Aalborg

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende sygeplejerske Vibeke Poulsen tlf. 99313411.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15.08.22

Læs mere om Senior- og omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling:
Strategisk ledelsesudvikling
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Sygepleje

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-08-2022