Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

3 dagtilbudsledere søges til Børn og Unge i Aalborg kommune

Vi står i den – for dig – heldige situation, at 3 af vores dagtilbudsledere enten har søgt nye udfordringer eller er taget hjem for at nyde et velfortjent otium. Derfor kan du nu blive en del af en organisation med knap 8000 mennesker, som hver dag arbejder for at give kommunens børn og unge et godt afsæt i resten af livet.

Som dagtilbudsleder får du ansvar for hverdagen og udviklingen af institutionerne i dit dagtilbud og for at styrke samarbejdet mellem institutionerne og skoler i dit område. Det gør du i samarbejde med dine pædagogiske ledere, forældrebestyrelserne og de lokale skoler, men også i et stærkt samarbejde med de andre dagtilbudsledere i dit team. Derfor har du en vigtig rolle i at sikre, at vi giver børnene de bedste forhold og forudsætninger for at have det godt, udvikle sig og blive klar til næste skridt i børnelivet.

Vi søger dagtilbudsledere til dagtilbud Øst, dagtilbud Nordøstkysten og dagtilbud Sønderbro. Uanset hvilket dagtilbud, du bliver leder af, bliver du en del af det samme velfungerende ledelsesteam i dagtilbudsområde Nord/Øst med 6 andre dagtilbudsledere og en områdechef, hvor vi lægger stor vægt på samarbejde, udvikling og sparring.

Om jobbet
Som dagtilbudsleder har du det overordnede faglige, strategiske og administrative ansvar, og sammen med de pædagogiske ledere bliver det din opgave at sørge for, at vi leverer det bedst mulige dagtilbud til kommunens yngste borgere. Din hverdag vil byde på mange forskellige opgaver, der favner såvel det strategiske udviklingsarbejde på organisations niveau, dialog om og håndtering af det der bøvler på arbejdspladserne, mødeledelse til administrativ registrering i fx SD.

Det er vigtigt at du sætter pris på bredden og mangfoldigheden i opgavetyperne, men du har også selv mulighed for at præge dit jobindhold via uddelegering eller ved for eksempel aktivt at byde ind på strategisk arbejde i arbejdsgrupper mv. Noget af det næste vi står over for er eksempelvis opfølgning på "mere tid til kerneopgaven", forvaltningens inklusionsindsats samt et fokus på vores evalueringskultur, der skal styrke vores grundlag for at udvikle højkvalitet og træffe beslutninger.

Som dagtilbudsleder skal du have flair for at arbejde i det politiske system og være med til loyalt at implementere politiske beslutninger, ligesom du også selv skal bidrage med viden og synspunkter fra dit felt, så der bliver truffet de bedst mulige beslutninger på dit område. Du bedriver derfor synlig ledelse såvel udadtil som indadtil for dit dagtilbud.
Daglige arbejdsopgaver er blandt andet:
 • Faglig understøttelse og sparring til dine pædagogiske ledere
 • Arbejde med økonomisk og administrativ drift
 • Udvikling af pædagogisk praksis og pædagogisk ledelse på såvel dagstilbudsområdet som i samspillet med skolerne
 • Sikre et godt arbejdsmiljø i dagtilbuddet
Om dig
Jobbet kalder på, at du har en struktureret arbejdsform og har administrativ flair, samtidig med at du har stærke relationelle kompetencer. Som dagtilbudsleder får du ansvar for flere institutioner, der hver især har en pædagogisk leder, der varetager den daglige ledelse. Du skal derfor sætte pris på at lykkes gennem andre, men du skal også befinde dig godt med at stå forrest, sætte retning for det pædagogiske arbejde og stå fast når det blæser omkring dig.

Vi regner med at du har pædagogisk og ledelsesmæssig indsigt fra lignende ledelsesområde.

Kort beskrivelse af dagtilbuddene:
 • Dagtilbud Nordøstkysten
Dagtilbuddet er i rivende udvikling og der er stor tilstrømning af børn.

Dagtilbuddet har de sidste tre år arbejde med teamsamarbejdet og mangfoldighed som en styrke. Alle institutioner er beriget med flotte store bygninger og imponerende udearealer, hvor flere af institutionerne har udelivet som stor prioritet. I dagtilbuddet vægtes der et stærkt samarbejde med lokale kræfter i form af samråd og foreninger, og vi ønsker en dagtilbudsleder, der vil forsætte denne udvikling sammen med lokalsamfundet. Dagtilbuddet bærer desuden præg af et stort forældreengagement i både institutionsbestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen.

Dagtilbud Nordøstkysten består af 7 kommunale institutioner med beliggenhed i det nordøstlige af Aalborg Kommune og 10 selvejende institutioner, der geografisk er placeret i hele Aalborg Kommune. Dagtilbuddet rummer tilsammen 770 børn og 170 medarbejdere.

I forhold til de 10 selvejende institutioner, som alle har en driftsoverenskomst med Aalborg kommune, er dagtilbudslederens opgave at orienterer de selvejende ledere på lige fod med de kommunale ledere. De selvejende ledere er ansat af en bestyrelse, som varetager ansættelsesretten og personaleledelse samt sparring og kompetenceudvikling.
Dagtilbudslederen har ledelsestilsyn med 5 af de selvejende. I dagtilbuddet holdes der fælles lederdage, hvor både de kommunale og de selvejende institutioner mødes omkring forskellige tematikker, der er aktuelle fra deres praksis. Disse dage faciliteres af dagtilbudslederen, der ud over lederdagene også mødes med de selvejende ledere 4 gang årligt.
 • Dagtilbud Øst
Dagtilbud Øst er beliggende i et område, der strækker sig fra universitetsområdet til Øster Uttrup og det østlige Vejgaard. Området er en bydel i rivende udvikling med stor mangfoldighed og kulturer. Der er grønne områder med gode stisystemer, og institutionerne i dagtilbuddet er placeret tæt på hinanden. Dagtilbuddet er meget engageret i lokalsamfundet og deltager i forskellige projekter der er i og omkring institutionerne.

Dagtilbud Øst er et stort dagtilbud med 14 institutioner hvoraf de 3 er vuggestuer, 3 integrerede daginstitutioner og 8 børnehaver. En af børnehaverne har plads til 6 ressource pladser. Vi har fornøjelsen af at have 630 skønne 0-6-årige børn, 135 sprudlende medarbejdere og 14 engagerede pædagogiske ledere. Vi har samarbejder med mange forskellige samarbejdspartner og aktører i lokalsamfundet og vi ønsker en leder der vil fortsætte dette samarbejde. Der ud over har vi et tæt samarbejder med dagtilbud Sønderbro, dagtilbud Vejgaard og de i alt 6 skoler der er i vores område.
 • Dagtilbud Sønderbro
Dagtilbud Sønderbro er et nyt dagtilbud fusioneret d. 01 01 2022 af 4 tidligere dagtilbud i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i AAK. Vi arbejder derfor med at få en fælles forståelse og sammenhængskraft mellem institutionerne. Vi vil gerne kendetegnes som et visionært dagtilbud med høj faglighed, hvor børns perspektiv inddrages til et godt og udviklende børneliv, og hvor samarbejdet i dagtilbuddet er båret af tillid, hjælpsomhed og åbenhed.

Dagtilbud Sønderbro består af 9 institutioner; vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner med i alt 488 børn, 110 medarbejdere og 9 pædagogiske ledere. En 10. daginstitution åbner d. 1. marts 2023, og som dagtilbudsleder bliver du inddraget i den igangværende byggeproces.

Vil du vide mere?
Stillingerne er omfattet af lokal løn. Lønniveau 500.000 kr. årligt ekskl. pension. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Du er velkommen til at kontakte områdechef Anne Weinkauff Villadsen på tlf. 25 20 14 60, hvis du er interesseret i at vide mere om stillingerne. Træffes efter 8. august.

Ansættelserne foretages af et ansættelsesudvalg, der relaterer til de enkelte dagtilbud, og der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

I forbindelse med at du oploader din ansøgning vil det være muligt at markere, hvilket eller hvilke job du søger.

Ansøgningsfrist 23.08.2022 kl. 12:00.
Der afholdes samtaler følgende datoer:
Øst:
1. runde 05.09.22
2. runde 23.09.22
Sønderbro:
1. runde 05.09.22
2. runde 26.09.22
Nordøstkysten
1. runde 07.09.22
2. runde 28.09.22

Der gennemføres Garuda-test af kandidater mellem 1.og 2. samtale.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-08-2022