Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Jurist med interesse for planjura, By og Land, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune, der er Danmarks tredjestørste kommune, står midt i en rivende udvikling i forhold til bosætning, erhvervsliv og rammer for det 'gode liv'. Det afføder stor aktivitet med at tilpasse, udvikle og vedligeholde kommunens fysiske rammer: byområder, infrastruktur, rekreative og grønne muligheder etc. By og Lands ca. 600 ansatte spiller en central rolle i at gøre Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, og vi har aktuelt brug for en ny jurist i forvaltningen.

Om stillingen
Stillingen er placeret i Juridisk Afdeling, der udgør en del af By og Lands stabsfunktion. Vi understøtter forvaltningens mange projekter og myndighedsopgaver, og vi varetager opgaver indenfor en lang række miljøretlige emner: planloven, byggelovgivningen, naturbeskyttelsesloven, vejlovgivningen m.fl. Mange af opgaverne indeholder komplekse hensyn og forskellige interesser, som du skal kunne afveje i et samspil med fx ansøgere, naboer, politikere og andre fagområder m.m.

Opgaverne er mangeartede, og vi løser dem både selvstændigt og i tværfaglige projektgrupper med forvaltningens øvrige medarbejdere.

Dine hovedopgaver er at yde juridisk rådgivning inden for særligt planloven, byggelovgivningen, vejlovgivningen og naturbeskyttelsesloven. Ligeledes vil du blive sagsbehandler inden for køb og salg af fast ejendom, lejeaftaler og ekspropriationer.

Afdelingen yder desuden juridisk bistand til rådmanden og direktionen.

Din profil
Du er uddannet jurist og har måske allerede erfaring med den offentligretlige regulering af fast ejendom. Du har et godt kendskab til de forvaltnings- og kommunalretlige regler.

Vi lægger stor vægt på, at du som jurist har flair for at finde løsninger i ofte komplekse problemstillinger med flere interessenter. Vi søger en engageret kollega med et godt humør, og det er vigtigt for os, at du er åben, nysgerrig og har et naturligt talent for samarbejde. Du er desuden empatisk og i stand til hurtigt og på en positiv og uformel måde at opbygge gode relationer til kolleger i hele kommunen.

Det er vigtigt, at du er dygtig til at formulere dig i skrift og tale, og at du er en god sparringspartner.

Derfor skal du vælge os
Du bliver ansat i en af kommunens mest attraktive arbejdspladser, hvor produktet af alle fagligheders samspil kommer til synligt udtryk i kommunens fysik og udvikling. Vi er en juridisk afdeling med i alt 11 medarbejdere, heraf 7 jurister. Vi lægger vægt på en uformel og glad omgangsform med hinanden, hvor vi har fokus på fortsat læring og udvikling. Vi trives, når vi er med til at gøre hinanden bedre.

Arbejdspladsen er et moderne kontorhus med udsigt over Limfjorden og Aalborgs nyudviklede havnefront. Vi har en god kantine og personaleforening, og vi vægter medarbejdernes trivsel højt.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer/ugentlig med flekstid. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst mellem KL og DJØF. Der indhentes referencer inden endelig ansættelse.

Er du interesseret i yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bettina Vitnes på telefon 2520 2110.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 16. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22. og 24. august 2022. Som udgangspunkt vil der kun blive gennemført én samtale, men vi forbeholder os ret til at indbyde udvalgte ansøgere til yderligere samtaler, hvis det bliver nødvendigt.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

By og Land
I By og Land arbejder vi hver dag for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i - både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer, og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Læs mere om By og Land
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/by-og-land

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    16-08-2022