Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent med funktion som kvalitetsmedarbejder - Hjemmepleje Nord Land Vest

I Hjemmepleje Aalborg lægger vi vægt på faglig udvikling og at levere høj faglig kvalitet og sammenhængende forløb for de mennesker, vi er her for. I den forbindelse søger vi en kvalitetsmedarbejder til hjemmeplejeenheden Nord Land Vest, som ønsker at varetage opgaven som kvalitetsmedarbejder på deltid og ligeledes varetage opgaver i plejen på deltid ift. det ugentlige timetal.

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Hjemmepleje Aalborg består af 12 hjemmeplejegrupper, der er inddelt i 6 enheder. Hver enhed har 2 ledere, 3 planlæggere og 2 deltids-kvalitetsmedarbejdere. Du skal derfor være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med enhedens øvrige ansatte samt hjemmeplejens overordnede kvalitetskoordinator.

Som kvalitetsmedarbejder vil du referere til hjemmeplejelederen i Nord Land Vest. Du skal dog være indstillet på, at løse opgaver på tværs af de to hjemmeplejegrupper og i tæt samarbejde med enhedens anden kvalitetsmedarbejder. Det vil kunne forekomme, at du skal hjælpe til i en anden hjemmeplejegruppe og andet vagtlag, f.eks. ifm. enkeltstående tilsyn.
 • 1 ledig stilling
 • Forventet ansættelsesdato efter aftale og senest 1. oktober 2022
 • Der forventes at afholdes ansættelsessamtaler i uge 34
Dine primære opgaver vil bl.a. være:
 • At være med til at sikre, at kerneydelsen leveres med høj kvalitet
 • I samarbejde med den anden kvalitetsmedarbejder, at være ansvarlig for det konkrete arbejde med implementering og udvikling, herunder skyggebesøg og sidemandsoplæring, planlægning og gennemførelse af undervisning
 • At undervise i øvrige relevante faglige emner, herunder skyggebesøg, praksisnær læring, auditering og teoretisk undervisning
 • At være tovholder i praksis ifm. faglige projekter og indsatser, f.eks. hygiejneindsatser, triage m.m. i tæt samarbejde med relevante superbrugere/nøglepersoner
 • At være medansvarlig for indberetning og opfølgning på UTH/utilsigtede hændelser, på en måde så du bidrager til læring
 • At være medansvarlig for triage, herunder fungere som mødeleder i egne grupper
 • At være medansvarlig for introduktion af nye medarbejdere
Faglige kompetencer:
 • Uddannelsesmæssigt har du : Autorisation fra en sundhedsfaglig uddannelse, som minimum social- og sundhedsassistent
 • Du har bestået akademimodul i kommunikation og pædagogiske kompetencer eller er villig til at gennemføre modulet
 • Det vil være en stor fordel, hvis du har kørekort
Personlige kompetencer:
 • Har stor faglig indsigt i hjemmeplejens arbejdsområder
 • Har interesse for faglig udvikling, kvalitetsarbejde og har lyst til at arbejde systematisk og struktureret hermed
 • Kan arbejde i et makkerskab med enhedens anden kvalitetsmedarbejder
 • Kan undervise kolleger på forskellige niveauer indenfor hjemmeplejens fagområde, herunder anvende forskellige metoder til undervisning
 • Kan identificere større, faglige eller kvalitetsmæssige problematikker, som hjemmeplejeleder, kvalitetskoordinator eller sygeplejen skal inddrages i
 • Kan gå forrest og styrke en fælles og målrettet indsats for implementering af nye tiltag
 • Har faglig styrke og personlig gennemslagskraft samt evner at 'læse' hvad den enkelte kollega har behov for, for at vokse og lære nyt
 • Har praktiske og pædagogiske kompetencer til at understøtte lokale læringsaktiviteter
 • Arbejder ud fra forbedringstanken – kan sætte små prøvehandlinger i gang og
  evaluere herpå (PDSA tankegang)
 • Har en anerkendende og positiv tilgang
Arbejdsstedets adresse:
Hjørringvej 170, 9400 Nr. Sundby

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte hjemmeplejeleder Anica Vigen på tlf. 9982 4819, 9982 4817 eller 3199 4817 mellem kl. 9 og 14 efter den 18/7.

Du kan også kontakte din nuværende hjemmeplejeleder, hvis du allerede har ansættelse i Hjemmepleje Aalborg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-08-2022