Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog på 37 timer søges til social normering med tiltrædelse d. 1. september eller snarest derefter.

Dagtilbud Østerådalen, Børn og Unge, søger pædagog til fast stilling på 37 timer/uge pt. til virke i Daginstitutionen Margrethegaarden. Tiltrædelse d. 1/9 eller snarest derefter.

Sociale normeringer er indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Det stiller særlige krav til medarbejderne f.eks. if. til den styrkede pædagogisk læreplan og tidlig opsporing jf. Aalborg Kommunes Opsporingsmodel m.v. med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning. Desuden er en målrettet indsats med sprog, motorik, natur og kulturforståelse påkrævet.

Stillingen kan kun søges af uddannede pædagoger, der er engagerede, besidder en psykisk robusthed og som tager udgangspunkt i at forældrene er betydningsfulde i samarbejdet.
Ansættelsesudvalget ser frem til, at der af ansøgningen fremgår, hvad der er din motivation for at søge en stilling i social normering, og hvordan du som pædagog bidrager til at intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan omsættes.

Der søges en pædagog:
 • Med gode relations- og tilknytningskompetencer
 • Der er nærværende og tager udgangspunkt i børnenes ressourcer
 • Der kan tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, der understøtter alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse
 • Som kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber, og handler på egne og kollegers muligheder for at skabe eller ændre rammer for børnenes deltagelsesmuligheder
 • Der vægter at gøre brug af kollegers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og samarbejde
 • Der har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Der har erfaring med forældreinddragelse
 • Der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt
Vi kan tilbyde:
 • Attraktiv arbejdsplads, hvor du kan være med til at udvikle institutionens pædagogiske praksis
 • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, som "brænder for" at gøre en forskel
 • Arbejdsplads, hvor nærvær, trivsel, læring, udvikling og dannelse er nøgleord
 • Arbejdsplads, hvor forskellighed og mangfoldighed ses og forstås som en ressource
 • Sparring og vidensdeling i det daglige arbejde med kollegaerne i institutionen
Du vil i stillingen som pædagog i social normering indgå på lige fod med det øvrige personale i institutionen i forhold til kerneopgave og pædagogisk praksis. Ved ansættelsen vil du blive placeret i Daginstitutionen Margrethegaarden foreløbig resten af 2022. Det skal nævnes, at du fremover kan komme til at arbejde i andre institutioner og andre dagtilbud end den nævnte, da social normering tildeles institutionerne for et år ad gangen. Ligeledes kan det være med virke inden for hele 0-6 års området.

Daginstitutionen Margrethegaarden er normeret til 15 vuggestuebørn og op til 40 børnehavebørn fordelt på to grupper. Der er tilknyttet fast personale til hver stue, med mulighed for at lave aktiviteter på tværs af huset.

Vi arbejder ud fra en anderkendende tilgang, er omsorgsfulde og understøttende i forhold til det enkelte barns udvikling. Vi prioriterer børnefællesskabet, hvor alle børns trivsel er i fokus og hvor børnene møder nærværende voksne samt fleksible læringsmiljøer. I den pædagogiske tilgang anvender vi principperne fra ICDP og Mary Fondens "Fri for mobberi" redskaber. I den pædagogske praksis har vi fokus på, hvordan de voksne justerer sig i forhold til børnenes behov, samt hvordan vi behandler hinanden i fællesskabet.

Er du interesseret i yderligere information vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder af Daginstitutionen Margrethegaarden: Lilly Bjerregaard på tlf. 9982 3608.

Stillingerne er omfattet af lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.
Ansøgningsfristen er d. 9/8 2022
Samtaler forventes afholdt d. 16/8 2022

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-08-2022