Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder til Gl. Lindholm Skole

Gl. Lindholm Skole søger en energisk, målrettet og udviklingsorienteret afdelingsleder - en leder, som vil være med til at skabe de bedste rammebetingelser for, at elever og ansatte hver dag trives og bliver så dygtige, de kan.

Vi søger en ledelseskollega:
 • der kan lide et højt arbejdstempo, men hvor der samtidig er plads til refleksion og fordybelse på en sammensat skole, der til august 2022 tæller ca. 125 ansatte
 • der har lyst til at fordybe sig i skolens praksis sammen med ledelsesteamet samt medarbejdere og efterfølgende arbejde med en fælles ledelsesstrategi, der skal forankres
Du indgår i et erfarent ledelsesteam og bidrager til at udvikle en ny reflekteret ledelsespraksis - med plads til fordybelse og resultatskabelse

Din primære opgave som afdelingsleder:
 • det daglige ansvar for personale på dels mellemtrin, dels i udskolingen. Øvrige ledelsesopgaver aftales i ledelsesteamet ud fra kompetencer og interesser.
Vi forventer, at du kan sige til det meste:
 • er læreruddannet/pædagoguddannet, gerne kombineret med en lederuddannelse
 • kan lide livsglade børn med mange individuelle facetter og livsmuligheder
 • har humor og besidder selvironi
 • har idéer til at udvikle, "brande" og samle skolen
 • er vedholdende, også i svære situationer og samtidig god til det lange seje træk
 • kender egne styrker og svagheder
 • vægter faglig kvalitet, pædagogisk refleksion og udviklende læringsfællesskaber med teams og vejledere
 • er synlig og kommunikerer tydeligt samt nærværende i samarbejdet med alle børn, forældre og medarbejdere
 • er en reel sparringspartner med fokus på, at ledelse sker gennem relationer, tillid og dialog
 • er med til at lede en aktiv skole i et lokalområde med stor udvikling og forandring
Vi tilbyder et ledelsesteam kendetegnet ved:
 • en flad ledelsesstruktur
 • plads til meninger
 • rum for uenighed for at minimere blinde pletter
 • loyalitet og åbenhed
 • humor og et godt grin, støtte og sparring
 • fælles refleksion - altid med blik for børnenes læring og trivsel
 • interesse for og nysgerrighed på alle skolens faggrupper, så skolen hænger sammen hele vejen rundt
Skolen og Ledelsesteamet i dag:
Gl. Lindholm Skole er en af Aalborg Kommunes mest sammensatte skoler beliggende i det vestlige Nørresundby med ca. 540 elever på almenområdet samt et specialafsnit med 2 specialklasser på tilsammen ca. 80 elever. Skolen har pr. 1/8-22 ca. 125 ansatte. Vi gør os umage og forsøger hver dag at skabe de bedste lærings- og undervisningsmiljøer til gavn for alle elevers læring og trivsel.

Ledelsesteamet består i dag af skoleleder, 3 afdelingsledere, hvoraf 1 er nyansat pr. 1/8-22 samt 1 teknisk serviceleder. Derudover består “kontorgangen" af 2 sekretærer.

Indsatsområder på skolen:
særlige indsatser på skolen er data og feedback opbygget i konteksten “Læringsforum" samt arbejdet med professionel læringsledelse, hvor vi sammen med dig gerne vil videreudvikle et nyt setup. Endelig arbejder skolens ledelse og medarbejdergruppen på at udvikle CO-teaching, der er et fælles udviklingsprojekt for skolerne i Børn & Unge, der starter op 1/8-2022, og som vi over tid forventer os meget af i relation til børns læring, trivsel og ikke mindst ift. inklusion.

Børn & Unge
Du kan læse mere om alt det spændende Børn & Unge er optaget af på www.nogetogetathavedeti.dk

Besøg på skolen og ansøgningsfrist
Vær opmærksom på at vi gerne vil have besøg af dig, inden du sender din ansøgning. Vi viser dig gerne rundt og giver dig dermed samtidig indblik i, hvem vi er.

Kontakt skoleleder Carsten Søndergaard på tlf. 2514 1424 for at aftale et besøg på skolen.
 • Ansøgningsfrist er torsdag den 18/8-22
 • Udvælgelse af ansøgere, der skal til samtale sker fredag den 19/8-22
Samtaler
Der holdes 2 samtaler. Samtalerne afholdes onsdag den 24/8-22 og mandag den 29/8-22
I forbindelse med 2. samtale, vil der blive stillet en opgave.
Ansættelsesudvalget vil være bredt sammensat af ledere og medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Lederstillingen er omfattet af aftale om lokal løn og indgået forhåndsaftale.
Har ansøgeren diplom eller masteruddannelse gives ifølge forhåndsaftale et årligt
Grundbeløb på 16.000 kr. 31. marts 2000 niveau, hvilket svarer til ca. 23.000 kr. årligt i
nutidsværdi. Lønnen forventes at være på ca. 520.000 kr. årligt.

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den
formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Vores kommune Aalborg Kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt
fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye
arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads - kom med på en fantastisk rejse. Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-08-2022