Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Plejehjemsleder til Skovbrynet

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
Har du lyst til at blive en del af det dejlige plejehjem Skovbrynet, som sætter beboernes livskvalitet højt?

Vi søger en erfaren plejehjemsleder, der i samarbejde med assisterende leder, medarbejdere og beboere kan realisere kerneopgaven og skabe velfærd via nærvær, ansvarlighed og respekt.

Der er i alt 45 boliger på Skovbrynet, som består af 5 boenheder med 9 boliger i hver enhed. To af boenhederne er forbeholdt borgere med en demenssygdom. Alle boliger ligger i stueplan og har adgang til en lille terrasse.

Skovbrynet ligger i Gistrup i udkanten af Aalborg. Der er indkøbsmuligheder i gåafstand fra plejehjemmet, som ligger i naturskønne omgivelser med marker og heste i nærheden. Plejehjemmet har desuden en dejlig sansehave med vandkunst, frugttræer, bærbuske og højbede.

Skovbrynet er særligt kendetegnet ved at fremstå som et hyggeligt hjem, der er solidt forankret i lokalsamfundet. Medarbejderne har stor faglighed og hjertet på rette sted.

Medarbejderne gør mange ting sammen med beboerne for at skabe nærvær. Beboerne tilbydes at deltage i mange varierende aktiviteter i hverdagen, både på plejehjemmet og i lokalområdet.

Der er et godt og tæt samarbejde med et stort antal frivillige, som støtter op omkring alle husets aktiviteter. De frivillige er en stor del af de forskellige arrangementer på plejehjemmet. Plejehjemmet får også besøg af dagplejebørn og en besøgshund samt musikterapeut.

Dine kerneopgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være:
 • Sikre at borgenes individuelle behov er i centrum i det daglige arbejde.
 • Tage ansvar for den daglige drift – herunder overholdelse af budget.
 • Sikre at medarbejderne trives og har de fornødne kompetencer til at løse opgaverne i samarbejde med beboerne og deres pårørende.
 • Understøtte den gode dialog og et godt samarbejde med pårørende.
 • Sikre at beboerne får de ydelser, som de har behov for og ret til efter såvel Serviceloven som Sundhedsloven.
 • Sikre omsætningen af faglige retningslinjer og kvalitetsstandarder, herunder arbejde med retningsgivende handleplaner.
 • Understøtte det rehabiliterende arbejde i dagligdagen.
Vores forventninger til dig som leder:

I Senior- og Omsorg skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Syv ledelseskompetencer tegner Senior- og Omsorg

Faglige kompetencer:
 • Uddannet indenfor det sundhedsfaglige område.
 • Ledererfaring, gerne med efteruddannelse i ledelse eller indforstået med at tage en lederuddannelse.
 • Evne til at sætte retning og rammer og gøre visioner til virkelighed.
 • Økonomisk indsigt og forståelse for at drive et budget.
 • Praktisere anerkendende ledelse i en værdibaseret organisation.
 • En leder, der vil ledelsesteamet og samarbejdet i TRIO, MED-udvalg, bruger- og pårørenderåd samt med de frivillige.
 • Evne til at lede og videreudvikle en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.
Personlige kompetencer:
 • Selvstændig og handlekraftig med evne til at sætte retning for arbejdspladsen.
 • En leder som er synlig og let at gå til.
 • Anerkendende, involverende og med evne til at lytte opmærksomt i forhold til beboere, pårørende og medarbejdere.
 • Kan kommunikere politiske beslutninger, så de er klare og tydelige for medarbejderne.
 • Udviklingsorienteret og kan give samt modtage feedback.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job med udfordrende opgaver.
 • En arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere og en anerkendende tilgang til samarbejdet.
 • En organisation med fokus på ledelsesudvikling og -fællesskaber.
 • Et alsidigt lederjob.
Arbejdsstedets adresse: Skovbrynet, Roden 8-18, 9260 Gistrup

Tidsplan for ansættelsesproces:
Ansøgningsfrist: 15. august 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. og 29. august 2022

Ansættelsesdato: 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejeboligchef Rikke Petersen Ravn på tlf.: 25 20 34 70

Funktionsbeskrivelse for plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan rekvireres ved kontakt til chefsekretær Camilla Holmgreen Madsen på tlf.: 99 31 34 86

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-08-2022