Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

SOCIALFAGLIG BROBYGGER ØNSKES – Socialrådgiver / Socialformidler (Genopslag)

Kan du bygge bro mellem myndighedsområdet og specialundervisningsområdet er det dig, vi har brug for.

Specialgruppen søger en socialrådgiver / socialformidler til spændende stilling som skolesocialrådgiver i Specialgruppen i Aalborg Kommune.

Det er en fast stilling - 37 timer pr. uge pr. 1. oktober (eller tidligere) 2022. Stillingen er ledelsesmæssigt forankret i Specialgruppen. Men meget af din hverdag vil være ude på Specialskolerne Kollegievejen og Egebakken i Aalborg Kommune.

Som et nyt tiltag for at forebygge mistrivsel og fravær for de børn, der frekventerer Aalborg Kommunes specialskoler, er det politisk besluttet at ansætte en skolesocialrådgiver med tilknytning til Specialgruppen, der varetager sagsbehandlingen vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser.
Når der er tale om børn med handicap, der har skolefravær, vil der ofte være tale om børn, der er omfattet af servicelovens regler om handicapkompenserende eller sociale ydelser, og børn, som tillige har behov for sundhedsfaglig udredning eller behandling. Ofte vil de børn og unge allerede have en sag i Specialgruppen, hvorfor skolesocialrådgiveren vil arbejde som en fremskudt indsats, der arbejder aktivt med skolefravær på specialskolerne og som giver rådgivning til lærerne om, hvornår og hvordan der aktivt skal arbejdes med elevens fremmøde, og hvornår der eventuelt skal udarbejdes en underretning. Skolesocialrådgiveren vil blive et kendt ansigt på specialskolerne, således at der kan oparbejdes en relation og et fælles sprog, som kan fremme barnets trivsel og fremmøde.

Hvem er du:
Du er uddannet socialrådgiver / socialformidler og kan arbejde selvstændigt og selv planlægge din arbejdsdag. Viden og kendskab til arbejdet med børn med autisme vil være en fordel. Du skal have pondus og mod til at udfordre de vante rammer. I din ansøgning vil vi gerne kunne læse konkrete eksempler på, hvordan
 • du kan fremme kommunikationen mellem myndighedsområdet og specialundervisningsområdet
 • du kan understøtte håndteringen i forbindelse med elevfravær
 • du kan yde en tidlig indsats i forhold til at undgå længerevarende fravær
 • du kan fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familierne, myndighedsområdet og specialskolerne
 • du kan medvirke til, at der proaktivt kan arbejdes med at sikre barnets fremmøde
Eksempler på hvad dine arbejdsopgaver kan indeholde:
 • at medvirke til at fremme den daglige dialog med lærer og elever på skolen
 • at yde daglig sparring til lærer og pædagoger i forhold til socialfaglig viden
 • at planlægge og medvirke i mødeaktivitet mellem familie, skole og myndighed, herunder at facilitere netværksmøder
 • at deltage i samrådsmøder og ad hoc i andre møder på skolerne og i Specialgruppen
 • at i samarbejde med skolen medvirke til den gode opstart, herunder hjemmebesøg og samtaler med forældre og børn inden opstart
 • at kvalificere samarbejdet mellem skolerne, PPR og myndighed og via dette udvikle gensidig forståelse og fælles sprog
 • at vejlede forældre om den gode skoledag
 • at deltage ad hoc i samrådsmøder i K-klasserne på kommunens øvrige skoler

Fakta om Specialgruppen for Børn og Unge
 • Specialgruppen er en kommunedækkende enhed forankret i Børne- og Familieafdelingen i Job og Velfærd, og er Aalborg Kommunes myndighedsafdeling vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Specialgruppen arbejder målrettet ud fra temaerne i det fælles værdiggrundlag i Job og Velfærd forvaltningen - professionalisme, fællesskab og udvikling
 • Specialgruppen består af socialrådgivere, ergoterapeuter, assistenter, teamledere og leder, og der er ca. 50 ansatte. Vores størrelse giver os gode muligheder for specialisering og fælles faglig udvikling, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, såvel internt som eksternt
 • Arbejdet med vores målgruppe kræver psykisk robusthed, og vi lægger derfor vægt på, at alle trives godt og får den nødvendige hjælp og støtte
 • Specialgruppen er en arbejdsplads, der systematisk arbejder med faglig udvikling og læring
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende arbejdsplads med højt fagligt niveau
 • Meget engagererede og dygtige kollegaer
 • En stabil og meget erfaren gruppe
 • En arbejdsplads hvor vi vægter trivsel og godt humør
 • Supervision
 • Et netværk sammen med de øvrige skolesocialrådgivere i kommunen
Stillingen er omfattet af lokal løn. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chef for Specialgruppen Lars Lykke Knudsen (9931 2753), afdelingsleder Sina Normann Kirkeby (9931 5640) eller skoleleder (Kollegievejen) i Børn og Unge Søren Barsøe Sørensen (9931 4590).

Ansøgningsfrist den 12. august 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. august 2022.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-08-2022