Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Naturgenopretning - Medarbejder til Byer og Natur, Aalborg Kommune

Du har nu mulighed for at blive en del af By og Land, Byer og Natur, da vi søger en medarbejder til naturgenopretningsprojekter med tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en projektansættelse af 3 års varighed.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.
I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Forvaltningen er inddelt i 3 forvaltningsgrene; Byudvikling og Byggeri, Mobilitet og Infrastruktur samt Byer og Natur (med Entreprenør).

Byer og Natur
Byer og Natur varetager opgaver indenfor naturbeskyttelse, vandløb, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder. Af større naturgenopretningsprojekter har vi bl.a. Lille Vildmose, Hammer Bakker, Hals Mose og IP-Life "Landmanden som naturforvalter". Drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder, vandløb og idrætsanlæg er også en del af Byer og Naturs ansvar.

Om stillingen
Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være:
 • Aalborg Kommunes projektleder i IP-LIFE projektet om naturpleje af de Himmerlandske ådale
 • deltagelse i realisering af naturgenopretning og naturplejeprojekter - herunder indgå i udarbejdelse af plejeplaner for naturpleje og -genopretning af fredede områder
 • definere nye naturgenopretningsprojekter, udarbejde projektan­søgninger og finde projektfinansiering
 • udvikling og realisering af naturgenopretningsprojekter i samarbejde med entreprenører, lodsejere, brugere m.m.
Vi arbejder i teams, og stillingen er placeret i Team Planlægning, Natur og Vandløb. Opgaverne løses selvstændigt, men med sparring i teamet og i direkte dialog med lodsejere og interessenter.

Vi forventer, at du har flere af disse kompetencer:
 • Konkret erfaring med gennemførelse af naturgenopretningsprojekter – hvor du har haft tæt samarbejde og dialog med lodsejere og borgergrupper
 • Kendskab til myndighedsbehandling, offentlig forvaltning og naturbeskyttelsesloven
 • Godt kendskab til danske naturtyper – herunder habitatnaturtyper

Der vil desuden blive lagt vægt på dine evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling på dansk, og at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du er udadvendt og initiativrig, trives i dialog med mange aktører og er god til at finde helhedsorienterede løsninger. Du skal desuden være fleksibel og have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde. Uddannelsesmæssigt kan du være skov- og landskabsingeniør, agronom, biolog eller tilsvarende.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Anne Marie Overgaard, tlf. 2520 2270 eller skov- og landskabsingeniør Svend Klitgaard Lassen, tlf. 2520 2435.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest søndag den 21. august 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 35-36.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  21-08-2022