Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Specialbørnehaven Marte Meo søger pædagog med interesse for vores skønne målgruppe.

Vi søger en kollega til fast pædagogstillig på 37 timer ugentlig fra 1. september 2022, evt.1.okt. 2022
Specialbørnehaven Marte Meo en del af et fællesskab i Børn & Unge og er organiseret sammen med øvrige de specialbørnehaver (Birken, Væksthuset, Barnets hus og Stampe).
Specialbørnehaven Marte Meo er et kommunedækkende tilbud hvor børnene visiteres
til gennem Centralt Visitationsudvalg.

Børnehaven er normeret til 14 børn i alderen 0-6 år.

Målgruppen er primært børn med socio – emotionelle vanskeligheder, der ikke kan indgå i et alment tilbud på grund af de vanskeligheder / udfordringer de har og derfor har brug for et specialiseret tilbud.
Teoretisk arbejdes der ud fra Marte meo metodens principper. Vi udarbejder
handleplaner og status udtalelser samt dagsrytmer for det enkelte barn. Der er en
faglig opmærksomhed på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø for alle børn, der
bygger på en ressource orienteret og inkluderende tænkning. Da dette er en betingelse
for børnenes trivsel og udvikling er vores hverdag struktureret og forudsigelig. Der
arbejdes med en struktur hvor børnene er opdelt på 2 stuer, hvor der arbejdes med
større og mindre sociale fællesskaber.

Formålet er at støtte og fremme børnenes udvikling og trivsel via udviklingsstøttende samspil og relation mellem det pædagogiske personale og børnene, samt børnene imellem.
Der er et tæt forældresamarbejde med mulighed for råd og vejledning, hvor der
arbejdes med forståelse af barnet og direkte sparring på situationer i hjemmet.
Ligeledes er det tværfaglige samarbejde i fokus.

Specialbørnehaven Marte Meo er en del af en udgående funktion, hvor man varetager opgaver i forhold til specialpædagogisk råd, vejledning og understøttende handlinger i almenområdet

Faglig profil og kompetencer:
 • Du har en interesse i, viden om eller erfaring med målgruppen og samtidig gerne erfaring fra almenområdet.
 • Du er omsorgsfuld, tydelig, har en rolig udstråling og er bevidst om spejlneuroners betydning for samspillet.
 • Du er handlekraftig, velfunderet og kan agere konstruktivt i konfliktsituationer.
 • Du er refleksiv over egen og kollegers praksis og ser kollegial sparring som en styrke.
 • Du trives i at arbejde i et struktureret miljø hvor forudsigelighed og genkendelighed er nøglebegreber.
 • Du bliver kontaktpædagog og har gode evner i at observere og beskrive børn og videregive det såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du arbejder målrettet og loyalt og bidrager til et godt samarbejde.
 • Du vægter samarbejdet med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere højt og ser værdien i en helhedsorienteret indsats omkring barnet.
 • Du vil være med til at udbrede den specialpædagogiske viden til almenrådet og har måske allerede erfaring med faglig sparring.
Vi tilbyder:
 • En spændende og alsidig arbejdsplads, hvor der er fokus på en tidlig indsats for børn i udsatte positioner og hvor der arbejdes på at gøre børnene parate til at komme tilbage til det almene område.
 • Et stærkt fagligt fællesskab hvor der er fokus på kerneopgaven og udviklingen af denne.
 • En personalegruppe som vægter at gøre brug af hinandens kompetencer, gennem vidensdeling, feedback og samarbejde.
 • Deltagelse i Marte meo forløb med interne Marte Meo terapeut.
 • En tydelig og anerkendende ledelse.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder Charlotte
Tønnesen tlf. 99823256 i uge 31.

Samtaler afholdes den 26. august 2022

Du kan læse mere her https://martemeoboernehaven.aula.dk/

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlende
organisation

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-08-2022