Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fritidscenter Sofiendal søger pædagog

Fritidscenter Sofiendal søger en pædagog med fokus på sundhed, krop og bevægelse til fast stilling på 32 timer. Stillingen er til vores fritids- og ungdomsklub og ønskes besat fra den 1. september 2022 eller hurtigst derefter.

I dette kalenderår arbejder Fritidscenter Sofiendal strategisk med 3 tematikker, som tager afsæt i en overordnet ramme; sprog og mindset, deltagelse og forældresamarbejde. Udgangspunktet er blandt andet, at alle børn og unge gør det godt, hvis de kan og ønsker deltagelse i hverdagen. Forældresamarbejdet er et stort fokus på Fritidscenter Sofiendal, hvor vi vil så meget deltagelse af vores børn og unges forældre som muligt – det er en opgave vi skal lykkes mere i.
Vores børn og unge har en vigtig stemme i dagligdagen; hvor beslutninger træffes i fællesskab med børn, unge og voksne – "beslutningskompetencen er hos børn og unge, og vi voksne bakker op og står til rådighed".

Ovenstående synsvinkel til opgaven har ført til beskrivelsen af vores kerneopgave:

"sammen med børn, unge og deres familier understøtter og fremmer vi livsmestring igennem sunde fællesskaber i samspil med tværfaglige aktører."

Som team er vi afhængig af forskellighed og afstemthed, hvor rammer og retning er tydelig og mening skabes. Vi er et mindre team som har hver vores kompetencer ind i fællesskabet. Vi tænker om hinanden, at vi gør det vi kan og spiller hinanden gode. Det fælles afsæt om sprog og mindset, deltagelse og forældresamarbejde sikre at vi er et "Vi" og målretter kerneopgaven. Du skal være en stærk formidler, kommunikator og ift. fritidscentrets unge også fodbold-begejstret, samt udstråle en stærk relationskompetence.

Vi søger en pædagog der kan tage ansvar, sammen med resten personalegruppen, for vores bevægelsesaktiviteter. Til det har vi brug for en, der kan inddrage elementer som bevægelse, fællesskab og generelt ser sundhed som et pædagogisk redskab. Vi har pt. en målgruppe som ser boldspil og udeaktiviteter som et omdrejningspunkt; det vil være en fordel hvis du trives i disse aktiviteter.

Fritidscenter Sofiendal har også en vigtig opgave i forebyggelsesseminar på kommunens skoler, hvor det er dig der formidler materialet – derfor er det vigtigt du trives i selvstændige undervisningssammenhænge.

Din tilstedeværelse vil som udgangspunkt være i fritids- og ungdomsklubben på Lange Müllers Vej og i Multihuset mandag til fredag med varierende mødetider i tidsrummet kl. 11:00-22:00 og på undervisningsdage fra kl. 08:30. Herudover kan der være behov for møder uden for åbningstiden – f.eks. ved kolonier eller weekend arrangementer.

Vi forventer af dig, at du:
 • At du ringer eller kommer på besøg på Fritidscenteret, så børn og unge kan møde dig inden du sender en ansøgning, og danner et indtryk af vores kultur – herunder også vores hjemmeside og sociale platforme
 • At du kan agere som en professionel rollemodel både i forhold til kollegaer, børn, forældre og andre samarbejdspartnere
 • At du bringer en ordentlighed og en modenhed med dig, udviser tillid, er loyal over for beslutninger, og arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Er en god rollemodel – du kan sætte retning og gå forrest i forhold til vores børn og unge
 • Er visionær og motiveret til at tænke nye idéer og tiltag

Vi kan tilbyde dig:
 • En dynamisk og innovativ arbejdsplads, hvor du med din indsats kan være med til at præge udviklingen
 • Dygtige, motiverede og fleksible kolleger med et højt ambitionsniveau, og godt humør
 • Et godt arbejdsmiljø hvor vi taler med hinanden og ikke om
 • En arbejdsplads med en stærk pædagogisk profil
 • Onboarding forløb ift. opgaver og kompetencer
 • Faglig udvikling herunder Neuropædagogisk uddannelse og Forebyggelsesseminar uddannelse


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse telefonisk mellem 08:30 og 18:00 til centerleder Jacob Balling 31 99 09 75 eller souschef Malene Lyngberg Karlsen 22 53 94 43.

Mere information kan findes på:
Fritidscenter Sofiendals hjemmeside
Fritidscenter Sofiendals facebookside
Aalborg Kommunes hjemmeside
Aalborg Kommunes SSP og trivsels hjemmesideside


Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst, mellem KL og BUPL.


Stillingen omfattes af følgende tillæg: Miljøtillæg og særligt tillæg for Fritidscenter Sofiendal.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Adresse:
Fritidscenter Sofiendal
Lange Müllers Vej 18
9200 Aalborg SV
99 82 46 36

Ansøgningsfrist: den 18. august 2022
Samtaler afholdes: den 24. august 2022
Ansættelse: 1. september 2022

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-08-2022