Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Administrativ medarbejder til Byer og Natur, Aalborg Kommune

Vi søger en medarbejder til myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelsesloven samt en række administrative opgaver. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.

Om stillingen:
Stillingen er placeret i Team Myndighed Natur og Vandløb i Byer og Natur, hvor opgaverne løses selvstændigt med sparring i teamet. Teamet varetager myndighedsopgaver i relation til en række lovområder, og du vil primært skulle arbejde inden for naturbeskyttelsesloven og planloven. Der foretages ofte besigtigelse i felten og i direkte dialog med ansøger/lodsejer m.fl. Udover myndighedsopgaver skal du varetage en række mindre administrative opgaver

Dine hovedopgaver er:
 • myndighedsbehandling primært med offentlighedens adgang, skiltning i det åbne land og etablering af søer i det åbne land
 • myndighedsbehandling af aktindsigtssager inden for opgaverne i Byer og Natur
 • modtagelse, udsendelse af kvitteringsskrivelse, journalisering og indledende sagsbehandling på diverse sagsområder
 • administration af forpagtningsaftaler på kommunens naturarealer – herunder fornyelse og registrering i GIS
 • sekretær for samarbejdsudvalget i Byer og Natur

Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer:
 • relevant akademisk uddannelse som fx jurist, landinspektør, biolog eller tilsvarende
 • erfaring med myndighedsbehandling og offentlig forvaltning, gerne inden for naturområdet
 • godt kendskab til anvendelse af IT-værktøjer - herunder erfaring med GIS og ESDH-systemer
 • arbejder systematisk og struktureret
Der vil desuden blive lagt vægt på dine evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling på dansk, og at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du skal kunne håndtere og bevare overblikket i opgaveløsning med mange aktører, og du skal kunne indgå i en god dialog med vores borgere. Du skal samtidig være fleksibel og udadvendt samt have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde. Stillingen kræver kørekort til personbil.

Vi tilbyder:
 • et selvstændigt job med ansvar og kompetence i et dynamisk og uhøjtideligt miljø
 • et godt arbejdsklima med mange spændende projekter
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger. I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, hvor vi vægter det grønne og rekreative højt.

By og Land er inddelt i 3 forvaltningsgrene: Byudvikling og Byggeri, Mobilitet og Infrastruktur og Byer og Natur (med Entreprenør).

Byer og Natur
Byer og Natur har ansvaret for natur- og fritidsområder. Her varetages drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder og idrætsanlæg. Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Byer og Naturs ansvar.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Byer og Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Du kan læse mere om vores opgaver på bl.a. By og Land i Aalborg Kommune

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By og Land Anne Marie Overgaard på tlf. 2520 2270 eller landinspektør Peter Pedersen, tlf. 2520 2275.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 28. august 2022. Vi forventer afholdelse af samtaler i uge 36.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-08-2022