Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisternede plejehjemsleder til Fjordparken Plejehjem

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Har du lyst til at være en del af det dejlige plejehjem Fjordparken, som sætter beboernes livskvalitet højt?
Vi søger en kompetent assisterende leder, der i samarbejde med plejehjemslederen, medarbejderne og beboerne kan realisere kerneopgaven og skabe velfærd via nærvær, ansvarlighed og respekt.

Fjordparken er særligt kendetegnet ved at fremstå som et hyggeligt hjem, der er solidt forankret i lokalsamfundet. Medarbejderne har stor faglighed og hjertet på det rette sted.
Medarbejderne gør mange ting sammen med beboerne for at skabe nærvær.

Fjordparken har 68 dygtige og engagerede medarbejdere, der støtter op om beboernes selvstændige og sociale liv. Aktivitetscenteret Fjordparken ligger i tilknytning til plejehjemmet og tilbyder mange forskellige aktiviteter i ugens løb. Plejehjemmets fysiske rammer ligger med sine 50 pladser lige ned til Limfjorden og færgen mellem Hals og Egense.
Fjordparken har et varierende tilbud af boliger med 6 midlertidige boliger, 16 demens boliger fordelt på de afdelinger, samt 28 somatiske boliger fordelt på 2 afdelinger.

Antal ledige stillinger 1.

Forventet ansættelsesdato 1. oktober 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 18. august 2022.

Dine primære opgaver vil være:
 • Vagtplanlægning, uge og dagsplanlægning.
 • Ansvarlig for vores elever.
 • Have fokus på den faglige kvalitetsudvikling, herunder dokumentationen, triage mm.
 • Være en aktiv part i lederteamet.
Vores forventninger til dig som leder:
I Senior- og Omsorg skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Syv ledelseskompetencer tegner Senior- og Omsorg

Faglige kompetencer:
 • Uddannet indenfor det sundhedsfaglige område.
 • Ledererfaring.
 • Evne til at understøtte det gode samarbejde i MED-udvalget, bruger og pårørenderådet samt med de frivillige.
 • Styrke det faglige og engagerede arbejdsmiljø.
 • Understøtte en høj faglighed og faglig udvikling.
 • Er fortrolig med IT, har kendskab og lyst til at arbejde med SD vagtplan, CURA og andre administrative platforme.
Personlige kompetencer:
 • Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.
 • Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer.
 • Evner at arbejde struktureret og sikre at udviklingstiltag der sættes i gang følges til dørs.
 • Er en person som er let at gå til og er lydhør over for medarbejdere og kollegaer.
 • Er anerkendende, lyttende og inkluderende i forhold til pårørende, beboere og medarbejdere.
 • Udviklingsorienteret og kan give og modtage feedback.
 • Du har god selvindsigt og selvforståelse.
 • Du kan kommunikere ledelsesmæssige beslutninger loyalt.
 • Du har god dømmekraft, og mod til at tage ansvar.
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job med udfordrende opgaver.
 • Motiverede og dygtige medarbejder med forskellige fagligheder.
 • Et engageret ledelsesteam, hvor vi støtter og udvikler hinanden.
 • En spændende og levende organisation, hvor vi arbejder anerkendende og i en tillidsfuld dialog.
 • En arbejdsplads som arbejder målrettet med læring og kvalitet.
 • Et spændende job hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.
Arbejdsstedets adresse: Fjordparken Plejehjem, Fjordparken 2, 9370 Hals

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte på tlf.: Lise Dall Lundbech, plejehjemsleder på. tlf.: 99 82 35 26 eller 31 99 35 20.

Funktionsbeskrivelse for assisternede plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan rekvireres ved kontakt til Camilla Holmgreen Madsen, chefsekretær på tlf.: 9931 3486

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-08-2022