Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Landskabsarkitekt til By og Land, Aalborg Kommune - Barselsvikariat

Aalborg er en grøn kommune med fokus på både natur og mennesker. Vi søger en landskabsarkitekt til et barselsvikariat, der vil være med til at til planlægge og udvikle kommunens rekreative, grønne og blå områder.

Om stillingen
Vikariatet er placeret i Team Planlægning, Grønne Områder. Teamet har ansvaret for udvikling af kommunale parker, kirkegårde og grønne områder, samt strategisk planlægning af den grønne og blå struktur i byerne og det åbne land. Teamet bidrager også med viden om planteplaner, beplantning, grønne strukturer m.m. i lokalplaner, byggesager og de tværgående udviklingsprojekter – herunder deltager vi bl.a. i anlægsprojekter som åbning af Østerå, PLUSbus, Nytorv til Nordkraft og Stigsborg Havnefront. Teamet er en del af forvaltningsgrenen Byer & Natur i forvaltningen By og Land. Ud over rekreation spiller biodiversitet, klima og FN's verdensmål også en central rolle i det daglige arbejde.

Dine hovedopgaver er:
 • at bidrage med den grønne og rekreative vinkel i det tværfaglige arbejde med lokalplaner, byggesager og kommuneplanen
 • analyser og mindre skitseringsopgaver af grønne projekter i parker, grønne områder og byrum, herunder detaljerede beplantningsplaner
Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer:
 • en relevant akademisk uddannelse som fx landskabsarkitekt med en stærk grøn profil og et godt plantekendskab
 • en god forståelse for planters dynamik og anvendelse samt terræn og kotering
 • sans for formgivning, kvalitet og robuste løsninger og kan omsætte overordnede strategier og visioner til konkrete resultater
 • kan arbejde helhedsorienteret med grøn og landskabelig planlægning
 • du er bruger af AutoCAD og Adobe-pakken og gerne med kendskab til GIS
Der vil desuden blive lagt vægt på dine kompetencer for skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk. Du skal være fleksibel i opgaveløsningen være udadvendt, have en god fornemmelse for din egen faglighed samt have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde.

Vi tilbyder:
 • en plads i et engageret grønt team i et stærkt tværfagligt miljø
 • et job i en organisation, hvor der er kort vej fra plan til virkelighed
 • et selvstændigt job med ansvar i et dynamisk og uhøjtideligt miljø
 • et godt arbejdsklima med mange forskelligartede projekter
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger. I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, hvor vi vægter det grønne og rekreative højt.

By og Land er inddelt i 3 forvaltningsgrene: Byudvikling & Byggeri, Mobilitet & Infrastruktur og Byer & Natur (med Entreprenør).

Byer & Natur
Byer & Natur har ansvaret for natur- og fritidsområder. Her varetages drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder og idrætsanlæg. Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Byer & Naturs ansvar.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Byer & Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Du kan læse mere om vores opgaver på bl.a. By og Land i Aalborg Kommune.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By og Land Anne Marie Overgaard på tlf. 2520 2270 eller landskabsarkitekt Karen Luise Høgsbro, tlf. 2520 2286.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag den 8. august 2022. Vi forventer afholdelse af samtaler i uge 33 eller 34.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV, portfolie og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  08-08-2022