Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

To pædagoger til barselsvikariater

Til Dagtilbud Gistrup i Børnehaven Ygdrasil søges to pædagoger med stærke relationskompetencer til barselsvikariater 37 timer om ugen pr. 22.9.2022.
Hvem er vi?
Ygdrasil er én ud af 12 institutioner i Dagtilbuddet og en ud af 5 daginstitutioner i Gistrup by med en normering på 60 børn. Vi er pt 10 ansatte samt en engageret og deltagende forældregruppe. Vi arbejder med kontaktpædagog funktion med ansvar for egen kontaktgruppe. Vi er centralt placeret i byen med 10 minutters gang til skoven og med en stor og spændende legeplads.
Vi har en sammentømret personalegruppe for hvem samarbejde, fællesskab om opgaven, respekt, omsorg og humor er vigtige redskaber i det daglige arbejde. En organisation der konstant er udviklings – og forandringsorienteret.
Vi er en institution, der arbejder relations orienteret. Vi arbejder med fokus på barnets tilknytning og mulighed for at danne sikker base. Børn har brug for at være i kvalitative udviklingsstøttende samspil, for at udvikle sig til sunde, ressourcerige og socialt kompetente børn. Vi arbejder inkluderende, ved at de voksne ansvarsfuldt arbejder med at skabe læringsmiljøer, hvor børnene mødes med anerkendelse og med udgangspunkt i det enkelt barns behov, for at sikre den bedste trivsel.
Dokumentation og åbenhed er vigtige redskaber i vores daglige arbejde med at synliggøre praksis overfor både kollegaer, børn og forældre.

Vi søger en pædagog
 • Der understøtter børns deltagermuligheder i børnefællesskaberne, gennem tilrettelæggelse af differentierede læringsmiljøer og fællesskaber
 • Der er bevidst om at vi er her for børnene og det er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde
 • Der i sin praksis arbejder med læring hele dagen
 • Der har glæde som grundstemning og det ses i praksis
 • Der kan arbejde i en struktureret hverdag hvor kerneopgaven er i fokus
 • Der kan arbejde med fokus på tilknytning og relation
 • Der ser forældresamarbejde og inddragelse som vigtig forudsætning for barnets trivsel og udvikling
 • Der sammen med en kollega kan være ansvarlig for en kontaktgruppe
 • Der kan formidle, beskrive og formulere sig på skrift og hvor det beskrevne er etisk velfunderet
 • Der vil medvirke til at skabe god stemning og glæde for børn og voksne
 • Der ser naturen, legeplads og udeliv som betydningsfuldt læringsmiljø
 • Er møde stabil og kan møde i hele vores åbningstid
 • Ser det som betydningsfuldt at være en del af et fællesskab hvor vi er afhængige af hinanden og hvor vi alle byder ind for at lykkes
 • Tager initiativ og kan arbejde selvstændigt så vel som i team

Vi kan tilbyde
 • En engageret personalegruppe der brænder for kerneopgaven
 • En personalegruppe der ser forældre som de mest betydningsfulde samarbejdspartnere
 • En børnehave hvor du bliver mødt at glade børn og voksne
 • En aktiv og engageret forældregruppe
 • Et arbejdsfællesskab hvor du har mulighed for medindflydelse på praksis og hvor tanker og ideer kan afprøves
 • Et arbejdsfællesskab hvor vi alle hjælper til for at få tingene til at gå op
Vi forventer at du i din ansøgning forholder dig til
 • Hvordan du arbejder med relation og hvordan du sikre den sunde tilknytning til barnet
 • Hvordan du tager ansvar for samarbejde i de relationer du indgår i på arbejdspladsen
Vi opfordrer til at du som ansøger læser vores tilsynsrapport og vores læreplan så du kan få indsigt i vores pædagogiske praksis.
Vi ser frem til at modtage en ansøgning fra dig.
Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte pædagogisk leder Tina Buus på tlf. 99 82 33 13 / 25 20 05 33
Ansøgningsfrist er d. 12.8. og samtaler forventes at blive afholdt d. 22.8. fra kl. 8.30
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn.
Grundlønstrin 26. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-08-2022