Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og Sundhedsassistent i blandede vagter med primært dagvagter til Anneshave, Midlertidige pladser

Anneshave midlertidige boliger er et tilbud til borgere, der i en kort periode har behov for ekstra pleje- og/eller behandling. De fleste borgere der visiteres hertil komme fra en indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem.

Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen og borgere der har behov for et kortere aflastningsophold. Borgere der visiteres til en Plejebolig bliver indimellem på Anneshave til boligen er klar til indflytning.

Anneshave er et nybygget center med rigtig gode og flotte fysiske rammer. Der er et fortløbende arbejde med at finde helt på plads i de nye dejlige omgivelser. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved at være dedikerede, engagerede og faglige. Dialog og sammenhold er det der beskriver os bedst.

Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og koordinerende kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetenceprofilen som social- og sundhedsassistent
 • En hverdag der er præget af højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne- og interne samarbejdspartnere
 • En arbejdsdag, hvor du dagligt stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne
 • Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
 • Social- og sundhedsassistent i blandede vagter med primært dagvagter
 • Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer/ugen
 • Der vil blive afholdt løbende samtaler
 • Stillingen er til besættelse snarest
Dine primære opgaver vil være:
 • At sikre at borgerne modtager en professionel, faglig og kompetent pleje og omsorg, så de kan føle sig trygge ved dig og ved opholdet på Anneshave
 • At fungere som fagprofessionel medarbejder med dertil hørende opgaver indenfor dit kompetenceområde
Faglige kompetencer:
Vi forventer, og vægter højt:
 • At du har uddannelse som social- og sundhedsassistent
 • At du kan varetage rollen som fagperson, hvor dygtighed, overblik, nærvær, rummelighed og dialog er dine vigtigste faglige redskaber
 • At du er fortrolig med elektronisk dokumentation, gerne kendskab til CURA
 • At du vægter høj kvalitet i dit arbejde og i dokumentationsopgaven
 • At du evner at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerne
 • At du arbejder målrettet på sundhedsfremmende og forebyggende indsats
Personlige kompetencer:
Vi forventer, at du er:
 • Ansvarsbevidst og i stand til at bevare overblikket i akutte situationer
 • At du kan samarbejde med borgere, pårørende, kollegaer, samarbejdspartnere m.fl.
 • Er tydelig i din kommunikation, høflig ansvarsfuld og handlekraftig
 • Selvstændighed og imødekommende i forhold til til dine opgaver og de nye tiltag der kommer
 • Kender og anerkender egne og andres kompetencer
Arbejdsstedets adresse:
Anneshave, Annebergvej 173, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Hanne B. Eriksen på telefon 9931 6552.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-07-2022