Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Socialrådgiver i Modtagelsen Familiegruppe Nord

Socialrådgiver til fast stilling i Modtagelsen i Familiegruppe Nord
Vi søger en ny kollega i modtagelsen 37 timer ugentlig fra 01.08.2022 eller snarest derefter.
Modtagelsen
Vi er de rådgiver som familierne har den første kontakt med, vores fornemmeste opgave er at møde barnet/den unge og familie ud fra deres livssituation, vi skal afdække behovet for støtte hos barnet/den unge og dennes familie. Vi arbejder forbyggende og varetager råd/vejledningsforløb samt deltager i netværksmøder med henblik på at afhjælpe problematikkerne. Når der er behov for børnefaglig undersøgelse overgiver vi sagen til vores kolleger i de øvrige makkerskaber. Vi er myndighedsrådgiver og arbejder ud fra Servicelovens bestemmelser.
En vigtig del af opgaven er vagtfunktionen.
I vores team vægter vi, at alle bidrager til at vi i fællesskab løser vores kerneopgave. Vi vægter fleksibilitet, fællesskab og faglighed.
Jobindholdet
Aalborg Kommune er optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder i myndighedsområdet efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Vi arbejder systematisk med metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.
Vi søger en ansvarsfuld og selvstændig medarbejder, som gerne vil udvikle sig fagligt og som brænder for at arbejde inden for det specialiserede fagområde. Du bliver en del af vagtordning, hvorfor du skal være omstillingsparat og klar på en uforudsigelig arbejdsdag. Du skal være klar til at påtage dig myndighedsrollen, være optaget af at inddrage børn/unge, forældrene og netværket, samt være åben i forhold til at udvikle muligheder/løsninger.
Vi forventer, at du er indstillet på, at gå optimistisk og engageret til opgaven. Vi forventer også, at du er i stand til at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog med borgerne i det daglige arbejde. Da opgaverne er mange, skal du være i stand til at skabe overblik, at strukturere og prioritere arbejdet.
Det vil være en fordel, at du allerede har kendskab til at arbejde i myndighedsområdet samt til at arbejde i vores IT-system DUBU.
Vi kan tilbyde job i en familiegruppe med fokus på udvikling af fag og metoder, og hvor det forventes, at man har fokus på at arbejde med sig selv og egen faglighed. Man modtager supervision sammen med sit makkerskab. Vi kan endvidere tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter dialog og åbenhed. Du vil deltage i et introforløb med tutor og god introduktion til sagsbehandlingen. Samtidig er der mulighed for tæt faglig sparring med ledelsen.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings-berettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Lotte Juul Pedersen 9931 3086 eller Annette Mignon, Chef for familiegruppen Nord tlf. 2520 3050.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist er den 27.6.22 og ansættelsessamtaler forventes at foregå den 1.7.22.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    27-06-2022