Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Skolesocialrådgiver Familiegruppe Nord

Ny oprettet skolesocialrådgiverstilling i Familiegruppe Nords Område
Familiegruppe Nord søger pr. 1.8.22 (eller snarest derefter) skolesocialrådgiver til en fuldtidsstilling.
Som led i at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge er det besluttet at øge antallet af skolesocialrådgivere. For Familiegruppe Nords vedkommende betyder det, at vi går fra en til to fuldtidsansatte skolesocialrådgivere.
Skolesocialrådgiverne er ansat i familiegruppen, men den primære opgave ligger på skolerne, hvorfor også den langt overvejende del af arbejdstiden er på skolerne. Skolesocialrådgiveren skal indgå som en naturlig del af skolens liv og organisering og samtidig sikre tilknytning til familiegruppen.
Formålet med skolesocialrådgiver indsatsen er, at kunne sætte tidligere og mere helhedsorienteret ind med henblik på at forebygge mistrivsel og i særlig grad forebygge skolefravær. Du skal derfor have lyst og mod til det tidlige forebyggende arbejde med børn og unge. Som skolesocialrådgiver skal du kunne indgå i et tæt samarbejde med skole, familie, andre tilknyttede ressourcepersoner og eventuelt familiegruppen. Målgruppen er elever, der har behov for en særlig indsats i forhold til håndtering af fravær og begyndende mistrivsel og indsatsen er primært før det bliver en familiegruppesag.
Som skolesocialrådgiver skal du;
 • understøtte håndtering i forbindelse med elevfravær
 • varetage opgaver i en opsøgende funktion i forhold til skolens elever, efter aftale med skolens ledelse, kan, herunder den opsøgende aktivitet i forhold til bekymrende fravær, hvis der i konkrete sager er behov herfor
 • yde en tidlig indsats, således elevens vanskeligheder ikke udvikler sig
 • fremme kommunikationen mellem familien og familiegruppen
 • fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedrørende en elevs trivsel
 • understøtte og sikre dialogen mellem familiegruppe og skole, når der udarbejdes underretninger og skoleudtalelser vedrørende skolens elever
Vi forventer, at du er indstillet på:
 • At yde rådgivning til lærere og skolens medarbejdere, herunder indgå tværfagligt samarbejde med relevante ressourcepersoner på skolen
 • At yde rådgivning til elever og deres forældre – det kan bl.a. handle om, hvorledes familien bedst muligt støtter op om barnets skolegang
 • At være bindeled mellem skolen og familiegruppen, herunder understøtte den gode dialog mellem familiegruppen og områdets skoler i de tilfælde, hvor skolens egne tiltag ikke er tilstrækkelige
Det er en fordel, at du har erfaring med myndighedsarbejde inden for børn og unge området. Herunder at du er vant til at arbejde selvstændigt og koordinere dine egne arbejdsopgaver, således de løses optimalt.
Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder for Modtagelsen i Familiegruppen Lotte Juul Pedersen tlf. 25203086 eller chef for familiegruppen Annette Mignon tlf. 2520 3050.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation. Der indhentes straffe og børneattest inden ansættelse.
Ansøgningsfrist er den 27.6.22 og ansættelsessamtaler forventes at foregå den 1.7.22 i Nygade 3, 9400 Nørresundby.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-06-2022