Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Koordinerende tandklinikassistent til Aalborg Kommunes Tandpleje

Aalborg Kommunes Tandpleje søger 01.10.2022 eller snarest muligt derefter en koordinerende tandklinikassistent til vores klinik på Filstedvejens skole.

Som koordinerende tandklinikassistent vil du fungere som kliniklederens "højre hånd", have overblikket og varetage forskellige koordinerende opgaver f.eks. arbejdsplanlægning, rokering ved sygdom m.m. efter aftale med kliniklederen.

I stillingen kræves:

Flair for organisering af klinikkens personale, så der opnås størst mulig rationel klinikdrift.
Du vil få ansvaret for den ugentlige arbejdsplan og for de nødvendige justeringer i hverdagen.
Gode kommunikationsevner – såvel mundtligt som skriftligt.
Solidt IT-kendskab og evne til at sætte dig ind i nye it-systemer – f.eks. i relation til elektronisk journal, Word, brug af kommunens elektroniske arkiveringssystem samt elektronisk fakturabehandling.
At du er opmærksom på at være en god rollemodel.
At du er empatisk samtidig med, at du har en naturlig autoritet.
At du kan bevare overblikket og agere med ro i uforudsigelige situationer og dilemmaer.
At du kan delegere opgaver uden at fraskrive dig ansvaret.
At du er robust, kan stå alene med viden og har særlig opmærksomhed på at være loyal overfor trufne beslutninger.
At du trives i krydsfeltet mellem leder og medarbejdere samt i mødet med brugerne – og i at tage ledelse i særlige situationer.
At du har blik for vigtigheden af det gode samarbejde og kan bidrage til at konflikter forebygges og håndteres.
Endelig skal du fortsat kunne varetage opgaven som tandklinikassistent.

Du kan læse om Aalborg Kommunes Tandpleje på https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/tandpleje Klinikken på Filstedvejens skole varetager Børne- Ungdomstandpleje for omkring 4.600 børn og unge i alderen 0-18-årig. Klinikken er bemandet med 1,5 tandlæge, 2 tandplejere og 6 klinikassistenter.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte klinikleder Jytte Dorethe Nielsen på 99312920

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og HK

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Social og sundhed

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    31-07-2022