Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

PPR 0-18 år i Aalborg søger en specialpædagogisk konsulent til fast stilling på 37 timer med start 1. april 2022

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig!

PPR 0-18 år i Aalborg søger en specialpædagogisk konsulent.
Stillingen varetages for nuværende i PRR's afdeling på Godthåbskolen ved Svenstrup, hvor du primært vil varetage opgaver i et konkret geografisk område som del af et tværfagligt team bestående af psykologer, ergoterapeuter, talepædagoger, indsatspædagoger. Som konsulent har du en afvekslende arbejdsdag, hvor du har opgaver fordelt rundt i det område, du betjener.

Som specialpædagogisk konsulent ved PPR Aalborg varetager du en række forebyggende, foregribende og indgribende opgaver i området. Du rådgiver og vejleder lærere, pædagoger, ledere og forældre omkring inklusion og inkluderende fællesskaber på individ -, gruppe - og organisationsniveau.

Som specialpædagogisk konsulent skal du kunne yde rådgivning og vejledning omkring børn med forskellige specialpædagogiske behov på både almen og specialområdet. Ydermere skal du kunne bidrage til diverse udviklingsopgaver, holde oplæg indenfor det specialpædagogiske område samt tilrettelægge kompetenceudvikling for pædagogiske medarbejdere på kommunens skoler.

Som specialpædagogisk konsulent ved PPR 0-18 år lægges der vægt på, at du:
 • har en pædagogisk uddannelse – gerne en læreruddannelse, samt anden videregående uddannelse indenfor et relevant område
 • har undervisningserfaring fra folkeskolen og gerne i forhold til at formidle til andre fagpersoner
 • er fagligt velkvalificeret
 • har erfaring fra praksis

At du har erfaring med og interesse for at:
 • medudvikle praksis i samarbejde med daginstitutioner, skoler, ledere og medarbejdere
 • samarbejde med forældre og de professionelle omkring børnene
 • inkluderende processer i daginstitutioner og skoler
 • tværfagligt samarbejde
 • børnefællesskaber og børneperspektiver
Har du tillige et godt humør og humor er dette også meget velkomment. Det er afgørende, at du har lyst til at arbejde både i daginstitutioner, almenskoler og i specialundervisningstilbud.

Det er en forudsætning for ansættelse, at medarbejderen har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden, da meget af vores arbejde er på kommunens daginstitutioner og skoler.

Vi kan tilbyde et job med:
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • En afvekslende og mangeartet opgaveportefølje
 • Muligheder for faglig udvikling
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • En spændende og udfordrende arbejdsdag
Der er flexordning på arbejdspladsen.

PPR 0-18 år Aalborg som organisation

PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby samt på afdelinger på Godthåbsskolen og i Tranumparken. Den aktuelle stilling er tilknyttet Godthåbskolen i Godthåb ved Svenstrup.

PPR 0-18 år Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på, at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPR's indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPR's indsats er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.

For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest ("pædofiliattest") samt straffeattest. Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").

Aflønning: Efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstitueret afdelingsleder Charlotte Vestergaard tlf: 93520201 eller koordinator for specialpædagogiske konsulenter Lille-Lotte Baggesen Nielsen tlf: 93520230

Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.
Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 9/2-2022

Ansættelsessamtaler: torsdag d. 17/2-2022

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig