Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Naturgenopretning - Medarbejder til Byer og Natur, Aalborg Kommune

Du har nu mulighed for at blive en del af By og Land, Byer og Natur, da vi søger en medarbejder til naturgenopretningsprojekter med tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en projektansættelse af 3 års varighed.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.
I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. By og Land er inddelt i 3 forvaltningsgrene; Byudvikling og Byggeri, Mobilitet og Infrastruktur samt Byer og Natur (med Entreprenør).

Byer og Natur
Byer og Natur varetager drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder og idrætsanlæg. Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Byer og Naturs ansvar. Af større naturgenopretningsprojekter har vi bl.a. Lille Vildmose, Hammer Bakker, Hals Mose og IP-Life "Landmanden som naturforvalter".

Om stillingen
Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være:
 • Aalborg Kommunes projektleder i IP-LIFE projektet om naturpleje af de Himmerlandske ådale
 • deltagelse i realisering af naturgenopretning og naturplejeprojekter - herunder indgå i udarbejdelse af plejeplaner for naturpleje og -genopretning af fredede områder
 • definere nye naturgenopretningsprojekter, udarbejde projektan­søgninger og finde projektfinansiering
 • udvikling og realisering af naturgenopretningsprojekter i samarbejde med entreprenører, lodsejere, brugere m.m.
Vi arbejder i teams, og stillingen er placeret i Team Natur Planlægning. Opgaverne løses selvstændigt, men med sparring i teamet og i direkte dialog med lodsejere og interessenter.

Vi forventer, at du har flere af disse kompetencer:
 • Konkret erfaring med gennemførelse af naturgenopretningsprojekter – hvor du har haft tæt samarbejde og dialog med lodsejere og borgergrupper
 • Erfaring med Landbrugsstyrelsens støtteordninger – herunder Tast-Selv-Service
 • Kendskab til myndighedsbehandling, offentlig forvaltning og naturbeskyttelsesloven
 • Godt kendskab til danske naturtyper – herunder habitatnaturtyper
Der vil desuden blive lagt vægt på dine evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling på dansk, og at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du er udadvendt og initiativrig, trives i dialog med mange aktører og er god til at finde helhedsorienterede løsninger. Du skal desuden være fleksibel og have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde. Uddannelsesmæssigt kan du være skov- og landskabsingeniør, agronom, biolog eller tilsvarende.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Anne Marie Overgaard, tlf. 2520 2270 eller skov- og landskabsingeniør Svend Klitgaard Lassen, tlf. 2520 2435.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 1. februar 2022. Vi forventer, at holde samtaler i uge 6.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig