Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Genopslag: Administrativ medarbejder til Sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud

Brænder du for den administrative profession? Kan du drible med mange bolde og samtidig bevare overblikket? Ser du positivt på udvikling og forandring i målet om at løse opgaver bedst og smartest muligt, og kan du se dig selv i et team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere?

Sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud søger en administrativ medarbejder til en fast stilling på 30 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2022.

Center for Dag- og Døgntilbud er en udførerenhed i Aalborg Kommune, der tilbyder indsatser af forskellig karakter til udsatte børn, unge, familier og voksne. Tilbuddene er organiseret i forskellige specialer, og rummer også specialet for de regions- og landsdækkende indsatstilbud i Børnehus Nord og SEBA.

Sekretariatet løfter en bred vifte af administrative, økonomiske og udviklingsorienterede opgaver, og understøtter på tværs af organisationen både afdelinger, medarbejdere og ledere i den daglige drift.

Den 1. januar 2022 trådte en ny forvaltningsstruktur i kraft i Aalborg Kommune, hvilket har medvirket, at Center for Dag- og Døgntilbud er blevet udvidet med flere afdelinger, medarbejdere og ledere - Sekretariatet har derfor brug for dig.

Sekretariatet står lige nu i en brydningstid, hvor der er brug for at kigge ind i, hvordan vi også fremadrettet sikrer en meningsfuld og sammenhængende organisering af opgaver, og måder vi løser opgaver på. Du vil sammen med dine kolleger indgå i denne proces, hvor du samtidig vil få stor indflydelse på kommende opgaver.

Opgaverne varierer, men kan bl.a. omfatte:
 • Økonomiopgaver, eks. bogføring, opfølgning på Letbetaling, budgetopfølgning.
 • Løn- og personaleopgaver.
 • Analyseopgaver.
 • Planlægnings- og koordineringsopgaver.
 • Understøttelse af mødeaktiviteter, eks. udarbejdelse af dagsordener, referatskrivning, m.m.
 • Serviceopgaver, ift. husets daglige drift, eks. telefonpasning, kontakt til håndværkere, vareindkøb, m.m.
 • Forskellige administrative opgaver, eks. statistikker, diverse indberetningsopgaver m.m.
 • Rådgivnings- og vejledningsopgaver.
 • Kommunikations-, formidlings- og undervisningsopgaver.
 • Ad hoc-opgaver for sekretariatsleder og centerchef.

Det vil være en fordel med indsigt i og erfaring med eksempelvis: økonomisystemet Prisme, løn- og personalesystemet Silkeborg Data, arkivsystemet eDoc, afregningssystemet AS2007 og Sofus Dagbogsprogrammet.

Din profil:
 • Du har en administrativ kontorfaglig uddannelse.
 • Du kan både indsamle, analysere og præsentere datamateriale.
 • Du har god forståelse for tal og er fortrolig med Excel.
 • Du kan bevæge dig i detaljen og kan samtidig skabe overblik.
 • Du trives i en hektisk hverdag med mange opgaver og med plads til forstyrrelser.
 • Du er stærk i din skriftlige og mundtlige kommunikation.
 • Du er dygtig til IT, Office-pakken og bidrager med stærke digitale kompetencer.
 • Du er selvtilrettelæggende i dit arbejde.

Vi lægger særlig vægt på, at du:
 • Er en holdspiller og ved, at andre er afhængige af dig.
 • Er professionelt dygtig indenfor dit kompetenceområde, og har fokus på at spille andre gode.
 • Er nysgerrig, initiativrig og handlekraftig.
 • Bidrager til faglig udvikling og fælles læring, og har mod til at prøve nye arbejdsmetoder af.
 • Har en glad og positiv indstilling, og bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.
 • Er service- og samarbejdsminded.

Hvem er vi?
I Sekretariatet bliver du en del af et team med 4 dedikerede administrative medarbejdere, to konsulenter, en sekretariatsleder og en centerchef.

Vi er en professionel og fleksibel arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der løser kerneopgaverne på et højt fagligt niveau. Vi er forpligtigende på vores samarbejde med hinanden, og bidrager gennem videndeling og faglig sparring til fælles udvikling ind i den lærende organisation – både i Sekretariatet, på tværs af centrets administrationsfelt, og i alle samarbejdsrelationer.

Vores kultur er varm og imødekommende med en åben og ærlig adfærd, og med en uformel omgangstone, der rummer plads til humor og sjove indslag. Vi lægger særlig vægt på at prioritere vores trivsel, arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø højt.

Yderligere information:
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Lisbeth Emma Alsted på tlf. 25 19 92 90.

Arbejdsstedets adresse:
Center for Dag- og Døgntilbud, Bisgårdsvej 14, 9200 Aalborg SV.

Sekretariatet understøtter fleksibelt og ved behov centerets lokale administrationsenheder. Du kan derfor i perioder forvente, at skulle arbejde på andre lokationer i Aalborg.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, HK Kommunal.

Forud for endelig ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist mm.:
Der er ansøgningsfrist onsdag den 26. januar 2022.
Jobsamtaler er planlagt til fredag den 28. januar 2022.

Af hensyn til den korte fastlagte tidsramme, gør vi opmærksom på, at kandidater, som udvælges til samtale, kontaktes på mail og telefon inden kl. 15.00 torsdag den 27. januar 2022.

Send ansøgning:
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "send ansøgning", og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte f.eks. ansøgning, CV og bilag i begrænset omfang.


Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  26-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig