Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog med flair for arbejdstidsplanlægning søges til botilbud

Efter en dejlig ferie vender de faste aktiviteter tilbage. Peter kommer i sin elkørestol og spørger, om der er fitness i dag? Og ja, for det er mandag. "Fedt, jeg glæder mig!". Tirsdag er der aftenskole med sang og musik for dem, der vil. Lone er særlig begejstret – hun elsker musik, sang og dans. Hun viser det mange gange i løbet af dagen: "Jeg glæder mig til aftenskolen. Jeg skal danse med Jan. Er det kl. syv i aften? Jeg glæder mig!"

I et hus med mange aftaler og aktiviteter er det væsentligt, at holdet hver dag er sat på en god måde. Udover dine pædagogiske opgaver har du derfor også rollen som arbejdstidsplanlægger.

Hvad vil du møde?
På Botilbuddet Studievej 15 har 30 voksne et fælles tag over hver deres hjem. Alle har først og fremmest en masse livsmod og initiativer at byde ind med. Samtidig har de - grundet varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - brug for støtte og hjælp til at skabe struktur på dagligdag, praktiske gøremål, sætte rammen om sociale aktiviteter samt personlig hygiejne.

Du skal være dygtig til at 'opfange' den enkeltes motivation og gnist, så enhver kommer mest muligt i spil: Hvornår viser den enkelte interesse og evne for noget via verbale og nonverbale tegn og signaler? Hvornår observerer du energi og begejstring i øjnene? Disse udtryk er nemlig én vej til, at du kreativt kan finde de muligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte. Det kan være ønsket om at være sammen med de andre – enten aktiviteter på tværs i huset, hvor flere mødes i et interessefællesskab, eller det kan være lyst til at invitere en anden på besøg i egen lejlighed. Det kan også være lysten til at lære at vaske sit tøj, smøre sin madpakke, være den der vander fælles blomster osv.

Det er efter vores mening banal livskvalitet for alle at opleve en hverdag præget af selvstændighedsfølelse og et givtigt samvær med andre. Vi mener, at livskvalitet netop handler om muligheden for at være betydningsfuld – i sit eget og i andres liv. Vi kalder denne tilgang for Livskraft, og det er afsæt for, hvordan vi anvender vores socialfaglige viden.

Det skal du også vide om din nye arbejdsplads
Jobbet er en fast stilling på gennemsnitligt 35 timer om ugen. Nogle af timerne er dedikeret til, at du varetager funktionen som arbejdstidsplanlægger.

Du får skiftende arbejdstider fordelt hovedsageligt dag og aften samt hver anden weekend.
Vi forventer, at du (fx via erfaring fra socialområdet) har en vis styrke, og at du forstår hvor ventet og vigtig din indsats er.

Vi giver dig en tryg introduktion til hverdagen på botilbuddet i et tempo, der giver plads til dialog om dine observationer og refleksioner. Du vil opleve et kollegialt samspil, hvor fagligheden udnyttes til at udvikle velfærd på helt nye måder.

Botilbuddet er ét ud af fire botilbud i ledelsesfeltet 'Botilbud Nord'. Vi har et fælles værdigrundlag med en neuropædagogisk forståelsesramme som omdrejningspunkt. Vi hører (sammen med 28 andre tilbud) til i 'Fagcenter for Livskraft' i Aalborg Kommunes forvaltning "Job og Velfærd".

Det vil vi gerne vide om din profil
Du kan beskrive eksempler på, hvordan du:
 • sætter rammen for daglige gøremål på en måde, så den enkelte er så aktiv og engageret som muligt.
 • afprøver kreative muligheder for, at den enkelte træffer valg og kan udtrykke drømme og ønsker.
 • støtter initiativer og præsenterer forslag, der gør, at alle - både sammen og alene - kan opleve og lære noget nyt.
 • bruger dit kendskab til faglige perspektiver og metoder til at støtte op om selvstændighed/uafhængighed.
Vi vil også gerne høre om dine forudsætninger for at løse den koordinerende opgave som arbejdstidsplanlægger (1 til 2 dage om ugen).

Du ligger godt i bunken af ansøgere, hvis du:
 • har erfaring med eller øje for at understøtte livskvalitet på et specialiseret botilbud.
 • har erfaring med at arbejde med arbejdstidsplanlægning.
 • bliver beskrevet af andre som en, der bringer både faglighed og positivt humør ind i arbejdsmiljøet.
 • har kørekort.
Arbejdsstedets adresse
Botilbuddet, Studievej 15, 9400 Nørresundby

Vi vil gerne høre fra dig
Måske mangler du lige svar på noget for at kunne vinkle dine kompetencer og erfaringer helt skarpt. Så er du velkommen til at kontakte assisterende leder Pernille Sørensen på Studievej 15, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9982 7100.

Samtalerne forventes at finde sted den 28. januar 2022 på Studievej 15, 9400 Nørresundby.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  25-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig