Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sofiendalskolen søger en rigtig dygtig skole- og årgangspædagog snarest

På Sofiendalskolen søger vi en dygtig pædagog, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er snarest. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugl. og du må gerne have musik eller bevægelse. Vores DUS er opdelt i 0.-1. og 2.-3. årgang. Timerne forventes at være på 3. årgang. I stillingen er der både morgenåbning, skoletimer og DUS-aktiviteter om eftermiddagen.

Sofiendalskolen møder alle med høje forventninger og børn og voksne mødes anerkendende og med en ressourcetænkning. Du skal have et stærkt pædagogisk fundament og have ambitioner på egne såvel som elevernes vegne og have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed. Som bonus vil du indgå i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.

Vi arbejder i forpligtende selvstyrende team med 4-9 medlemmer. Du skal – sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring, udvikling og trivsel for børnene og derfor skal du:
 • Have høje faglige forventninger og ambitioner på børnenes vegne og kunne motivere dem til leg og læring
 • Beherske klasseledelse, kunne performe og have fokus på relationsarbejde til børn, unge og voksne
 • Have et stort fagligt engagement
 • Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og i mødet med forældre
 • Være optaget af, at forstå adfærd som kommunikation og vigtig information til dig som pædagog
Du er uddannet pædagog, gerne med specialpædagogiske kvalifikationer og kompetencer suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD. Vigtigt at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor børnene kommer først. Vi forventer, at du er ambitiøs, kan dokumentere pædagogiske resultater og er klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores børn og i øvrigt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole.

0.-3. årgang er tilknyttet Aalborg Kommunes Skolers arbejde med FACT, som de kommende 2-3 år arbejder med co-teaching og det professionelle læringsfællesskab og som skal skabe større mulighed for inklusion – både i almenområdet men på sigt også i samarbejdet mellem almen og specialområdet (Sofiendalskolen har specialklasser for elever med ADHD og Co-morbiditet). Sammen med teamet vil du deltage i undervisning, sparring og vejledning og være med til at strukturere den "nye" måde at arbejde på. Det skal du være åben overfor og finde det både givende og interessant at stille egen praksis til rådighed for egen og fælles videndeling samt kompetenceudvikling.

Sofiendalskolen er en særdeles velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi er med i en række udviklingsprojekter og er bl.a. partnerskole med Utzon Center Aalborg, der skal fremme kreative og eksperimenterende læreprocesser under overskriften "Arkitektur er noget vi leger". Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede, veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives.

Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler og skal de kommende år gennemgå en omfattende ud- og tilbygning, inde og ude. På skolen er vi knap end 700 elever og over 100 ansatte. Det stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling i dit (sam-)arbejde med mange børn og voksne. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen.

Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til afdelingsleder Kirsten Pedersen eller skoleleder René Arnold Knudsen på 99824646/93520540.

Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Ansøgningsfrist: 24.01.22

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig