Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Job- og Aktivhuset søger en psykolog til en 2-årig projektansættelse, 37 timer om ugen

Tror du på, at dét at være i arbejde, er med til at styrke en følelse af mening og identitet? Vil du bidrage til beskæftigelsesindsatsen, så borgere på kontanthjælp bliver en del af arbejdsmarkedet? Og begejstres du ved at samtænke psykologi- og beskæftigelsesfaglighed – så kan det være netop dig, vi leder efter!

Vi søger 1 uddannet psykolog til en 2-årig projektansættelse fra d. 01.02.2022 eller hurtigst muligt herefter

Da vi i Job- og Aktivhuset har fokus på at styrke indsatsen mod job, for vores aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har du som psykolog nu muligheden for at blive en del af et nyt og spændende initiativ. Din rolle vil bestå i en kombineret funktion, hvor du fungerer som psykolog/mentor, virksomhedskonsulent og rådgiver. Formålet med denne kombi-rolle er, at du får ansvaret for at skabe en individuel og helhedsorienteret indsats med retning og progression hen imod ordinært arbejde, som er vores kerneopgave, - og at du kan følge borger helt ud på arbejdsmarkedet. Du vil få det fulde ansvar for nogle sager, hvor du i andre sager vil yde sparring til kolleger med beskæftigelsesfaglig baggrund.

Vores målsætning er, at vores borgere får varigt fodfæste i ordinær beskæftigelse, herunder småjobs/lønnede timer. Målgruppen er ikke fast defineret på forhånd, da der kan være tale om borgere med mentale helbredsproblemer, såvel som borgere med fysiske lidelser. Vi søger en psykolog, som har stor viden om matchet med arbejdsmarkedet, og med psykiske processer og lidelser. Endvidere er det afgørende, at du ved, hvordan man kan møde og arbejde med mennesker, der af forskellige årsager mangler troen på egne evner, og derved har brug for en støttende indsats til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi kan tilbyde:
Et spændende og udfordrende job i en god og dynamisk afdeling med høj faglighed, hvor vi sammen udvikler os og hvor det primære fokus er at understøtte udvikling af den enkelte borgers kompetencer og dermed tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Du bliver en del af et arbejdsfællesskab med vores anden dygtige beskæftigelsespsykolog, og du vil opleve at få en stor grad af indflydelse på de daglige arbejdsprocesser. Du vil naturligvis blive lært op i relevante interne arbejdsgange og blive introduceret til relevant lovgivning mm. Derudover er der et tværgående psykologfællesskab på tværs af jobcenterhusene i Aalborg, med mulighed for netværk og sparring.

Du bliver desuden en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd med resultatopfølgning, sparring og udvikling.

Som psykolog vil du komme til at arbejde med:
 • Individuelle samtaler af støttende, udviklende, rådgivende og virksomhedsrettet karakter målrettet forandringsprocesser rettet mod at hjælpe borgere videre i job.
 • Du skal iværksætte indsatser, som kan hjælpe borgere nærmere deres beskæftigelsesmål fx virksomhedspraktik, virksomhedsbesøg, udarbejdelse af CV og jobsøgningsstrategier
 • Du skal kunne arbejde tværfagligt og have forståelse for og interesse i at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Du skal have lyst til tværfaglighed og samarbejde, koordinering og inddragende netværksarbejde
 • Dokumentation af indsatsen via jobsamtaler og statusevalueringer med fokus på beskrivelse af indsatser, progression og udviklingsmuligheder
 • Afhængig af kompetencer kan der være mulighed for psykologisk testning
Profil og kvalifikationer:
Du er uddannet cand. psych. og er gerne fagligt bredt funderet inden for forskellige psykiatriske lidelser
 • Du har opnået resultater med samtaleforløb, forandrings eller udviklingsarbejde
 • Vi ser gerne, at du har viden om og/eller erfaring med en beskæftigelsesfaglig tilgang og er opsøgende både i forhold til dine borgere og virksomheder.
 • Du kan holde begge ben på jorden i et arbejdsmiljø præget af udvikling
 • Du er selvstændig, omstillingsparat, god til at planlægge, holde overblik og skabe retning
 • Du evner at engagere dig i de borgere, du arbejder med, via en tillidsbaseret individuel relation
 • Du er vedholdende og nysgerrig i det komplekse, og samtidig klar over, hvornår du har brug for at søge sparring hos en kollega
 • Du er stærk skriftlig og kommunikativt
Om os
Job- og Aktivhuset administrerer lovområderne inden for kontanthjælp for aktivitetsparate borgere over 30 år, aktivitetsparate med en kompetencegivende uddannelse under 30 år, borgere i ressourceforløb, samt afklaring til revalidering, fleksjob og førtidspension.

Vi varetager ligeledes alle opgaver i forbindelse med at fremskaffe og fastholde job til personer, der er visiteret til et fleksjob, herunder også personlig assistance, hjælpemidler og løntilskud til førtidspensionister.

Vi er ca. 125 medarbejdere, herunder bl.a. rådgivere, virksomhedskonsulenter, mentorer og en administrativ gruppe.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Psykolog Forening – herunder forhandles supervision individuelt.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingsleder, Mette Holm Larsen, tlf. 25200174 eller på mail: mhl-jobcenter@aalborg.dk. Ansøgningsfristen er d. 23. januar 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 28. januar 2022.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig