Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulent til datadrevet ledelse og kvalitetsudvikling

Aalborg Kommune har implementeret ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022. I den forbindelse samles en stor del af de kommunale sundhedsopgaver i Sundhed og Kultur. Forvaltningens sundhedsområde kommer til at omfatte sundhedspleje, tandpleje, rehabilitering, genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse på såvel mental som fysisk sundhed. Der er forskellig tradition for registrering og anvendelse af data i de forskellige enheder. Det er forvaltningens ønske at etablere en mere ensartet tilgang til registrering af data samt anvendelsen af disse. Anvendelsen tænkes på såvel operationelt, strategisk og politisk niveau. Målet er på at understøtte en mere datadrevet tilgang til kvalitetsudvikling af praksis og til datadrevet ledelse. Sundhed og Kultur søger derfor en konsulent, der kan være driver i at udvikle, udbygge og implementere en stærk databaseret kvalitetskultur i Sundhed og Kultur.

Du vil komme til at arbejde med, at:
 • understøtte udviklingen af det datamæssige grundlag for kvalitetsarbejde
 • udvikle og implementere en kvalitetskultur i forvaltningen, med fokus på løbende at bringe data i spil i kvalitetsudvikling inden for forvaltningens sundhedsområder
 • udvikle grundlaget for og understøtte anvendelsen af data i udføreenhederne. Dette sker i tæt samarbejde med ledelsen i udføreenhederne
 • understøtte at relevante data på sundhedsområdet tilgår forvaltningsledelsen og det politiske niveau
 • indgå i udviklingsopgaver i egen forvaltning og i samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen og sammen med eksterne samarbejdsparter
 • udarbejde sagsforberedelse og sagsfremstilling til det politiske niveau
Om dig
Du får – sammen med dine nærmeste kolleger – en helt central rolle i udviklingen af en datadrevet ledelses- og kvalitetskultur. Det er derfor et krav, at du kan tænke strategisk og udviklingsorienteret, samtidig med at du har den konkrete forståelse for dataanalyse og formidling af resultater.

Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og minimum et par års erfaring fra en politisk ledet organisation. Du har konkret erfaring indenfor kvalitetsarbejde og understøttelse af datadrevet ledelse. Eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af BI systemer.

Du har evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplekse opgaveområder, og til at videreformidle resultater i et let forståeligt sprog i både skrift og tale. Du kan omsætte faglig viden til konkrete handlingsforslag. Du arbejder struktureret, og du evner selv at tage de fornødne initiativer til at sikre fremdrift i opgaveløsningen.

Du kan navigere i en stor organisation med mange interesser, og du skal kunne lide at agere i en hverdag, hvor dagsordenen hurtigt kan skifte, og hvor dit fokus skal være på løsningsmuligheder.

Du vil som konsulent i Sundhedsstrategisk Sekretariat få mange samarbejdsflader i organisationen. Du skal besidde høj grad af samarbejdsevne og -vilje.

Om os
Sundhedsstrategisk Sekretariat arbejder med udviklings-, planlægnings- og implementeringsopgaver samt projekter på sundhedsområdet. Opgaverne løses i tæt samarbejde med forvaltningens driftsenheder, de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune og på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Arbejdet med dataunderstøttet ledelse og kvalitetsudvikling indenfor sundhedsområdet ligger som en integreret del af disse opgaver.

Teamet opererer tæt på det politiske niveau, og varetager en række sekretariatsfunktioner på sundhedsområdet. En del af teamets opgaveportefølje er således at udarbejde indstillinger og andet materiale til Sundheds- og Kulturudvalget, og at understøtte Forvaltningsledelsen og politikerne i deres arbejde i diverse udvalg.
Sundhedsstrategisk Sekretariat består aktuelt af 14 medarbejdere. Vi har fokus på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen med løbende koordinering og kollegial sparring. Vi vægter samtidigt at have et godt socialt miljø med en uformel omgangstone.

Lyder ovenstående som noget dig? Så hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere oplysninger
Arbejdsstedet er:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg.

Ansættelse fra 1. april 2022
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Hvis du har relevante spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Chef for Sundhedsstrategisk Sekretariat, Torben K. Kjeldgaard på telefon 9931 1916.

Ansøgningsfrist er 9. februar 2022. Samtaler forventes afholdt den 16. februar. 2022.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig