Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent til Fagcenter for Autisme og ADHD – Viften Vodskov (faste dagvagter)

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:

Viften Vodskov søger pr. 1. marts 2022 eller hurtigst muligt en handlekraftig og fagligt kompetent social- og sundhedsassistent, til en 34 timers fast stilling i dagvagter. Der er weekend arbejde hver anden weekend.
Viften er et samlet botilbud, som rummer to typer botilbud. 66 (børn) og 107 (midlertidigt botilbud for voksne 18 – 30 år).
Alle borgere på Viften Vodskov har diagnoser inden for autismespektret, samt mental retardering i middelsvær til svær grad. Fælles for alle, er et behov for høj grad af struktur og forudsigelighed i hverdagen. Viftens borgere er afhængige af hjælp i stort set alle aspekter af deres liv. Herunder hjælp i spise og hygiejnesituationer. Vi varetager i øvrigt borgernes behov ud fra en bio- psyke- social helhedsforståelse.
Fundamentet og afsættet i det pædagogiske arbejde på Viften, tager afsæt i TEACCH (visualiseret, struktureret pædagogik) og neuropædagogik. Vi arbejder struktureret med forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, og altid med den enkelte borger i centrum.
Fundamentet og afsættet i det sundhedsfaglige/sygeplejefaglige arbejde på Viften tager afsæt i helbredstilstandene (De 12 sygeplejefaglige problemområder) og den sundhedsfaglige dokumentation.
Viften har som midlertidigt botilbud, den primære opgave at udvikle og udrede den enkelte borgers kompetencer og potentialer frem mod matchning til borgerens blivende botilbud.
Viften er en organisatorisk del af Fagcenter for Autisme og ADHD, under Aalborg kommune, som har afdelinger i hele Region Nordjylland.

Dine opgaver vil bl.a. være:
 • At have det overordnede ansvar for sundhedslovsopgaverne/ydelserne og den sundhedsfaglige dokumentation i din gruppe.
 • Medskabende og medudviklende af Viftens socialpædagogiske kerneydelse – "Botræning og læring i eget liv".
 • At være mentor ift. sundhedslovsopgaver for de kollegaer i gruppen, som har andre fagligheder.
 • Dokumentation i omsorgssystemet Cura.
 • Daglig pleje af -og omsorg for Viftens beboere jf. deres samværsvejledninger.
 • Medicinhåndtering.
Vores forventninger til dig:
Faglige kompetencer:
 • Du er uddannet Social-og Sundhedsassistent.
 • Er stærk i skriftlig formidling som en del af den faglige opgave.
 • At du har kendskab til Sundhedsfaglig dokumentation.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du er etisk velovervejet og udviser respekt for borgerne.
 • Kan arbejde loyalt over for teambeslutninger.
 • Har organisatorisk forståelse, ift. vilkår og rammer.
 • Du er indstillet på faglig sparring og supervision.
 • Gode kommunikative evner både på skrift og i tale.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Kan deltage i fysiske aktiviteter som svømning, cykling, lange gåture ol.
 • Du er indstillet på at samarbejde tværfagligt med vores socialfaglige personale.
 • Du er indforstået med, at Sundhedsloven og Serviceloven går hånd i hånd i opgaveløsningen på Viften.

Personlige kompetencer:
 • Er fysisk og psykisk i balance.
 • Har særligt gode samarbejdsevner.
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Du er ansvarsbevidst og er mødestabil.
 • Du har kørekort.
 • At du kan arbejde alle årets 365 dage.
 • At du tager ansvar for din egen kommunikation, som et led i skabelsen af det gode arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde:
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads i faglig og organisatorisk udvikling.
 • En arbejdsplads med mulighed for stor medindflydelse.
 • Intern 4 dages grunduddannelse til alle medarbejdere (bl.a. autismeforståelse).
 • Supervision.
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer.
 • En arbejdsplads hvor det gode arbejdsmiljø vægtes højt.
Arbejdsstedets adresse: Viften Vodskov, Bodil Hjorts Vej 16, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte assisterede leder Kamilla Kildevæld Mortensen på mail: kkmo-aeh@aalborg.dk

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag i uge 6.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  01-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig