Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder til Højvangskolen

Højvangskolen søger pr. 1/4 2022 to afdelingsledere med særlig interesse for enten udskoling eller specialklasser.

Vi glæder os så meget til at byde to nye afdelingsledere velkommen. Både på Højvangskolen som helhed, men bestemt også i vores ledelsesteam, som på nuværende tidspunkt tæller afdelingsleder for indskolingen og skoleleder. Vi er et erfarent team, der både er energiske, engagerede og ved særlige lejligheder besidder humor.

Ledelsen er netop påbegyndt et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb i PLL (professionel læringsledelse), og det glæder vi os til at gennemføre sammen med jer. Kort fortalt handler det om, at vi som ledere får en masse værktøjer, som gør at vi bliver dygtigere til at analysere og handle, således at det kommer elevernes læring mest muligt til gavn. Det lyder måske banalt, men det er det på ingen måde – det er enormt spændende, det giver virkelig mening, og PLL kommer til at være vores pejlemærke i ledelsen i de kommende år.
Se evt. mere her: https://www.nogetathavedeti.dk/professionellaeringsledelse

Højvangskolen er et dejligt sted at være ansat, vi har et sundt og godt arbejdsmiljø, og vores medarbejdere er dygtige og gode til at hjælpe hinanden med at blive endnu dygtigere. Vi har for år tilbage været PALS-skole, og meget af det hænger på den gode måde ved i kulturen, og de seneste år har vi haft fokus på at blive dygtigere til at "se bag adfærden" med neuropædagogik.

Og allervigtigst, så er Højvangskolen et sted, hvor der er fokus på elevernes læring, og hvor et anerkendende børnesyn gennemsyrer vores praksis. Så vi alle gør vores ypperste for eleverne hver dag.

For at vi sammen kan få eleverne til at blive endnu dygtigere, så skal vi bruge 2 afdelingsledere. Vi skal have 2 mennesker, der allerede er hamrende dygtige ledere eller har et åbenlyst talent til meget hurtigt at blive det. Vi skal have de bedste!

En af jer bliver daglig leder for udskolingsafdelingens 12 medarbejdere og den anden bliver daglig leder for specialklasserækkens 16 medarbejdere. Begge medarbejdergrupper er dygtige og udviklingsorienterede. De to afdelingerne har hidtil delt en leder, men får nu hver deres leder, og det glæder de sig til.

Ud over at være leder for en afdeling vil der til stillingerne være knyttet en del tværgående opgaver af pædagogisk og administrativ art. Den endelige fordeling af disse opgaver vil vi kigge sammen på i ledelsesteamet og fordele ud fra kompetencer og interesser. Derfor kan vi ikke sige præcis hvilke tværgående kompetencer vi efterspørger til hver lederstilling. Til begge stillinger er der knyttet 3 ugentlige lektioners undervisning (vi aftaler, hvad der giver mest mening) – både som en delfinansiering af at vi bliver en leder mere, men også for at vores nye ledere kan komme tættere på deres afdelinger.

Vores forventninger til jer er at I:
 • Har lyst til og evner at komme tæt på og påvirke kerneopgaven i en positiv retning.
 • Har evne og vilje til at få et indgående kendskab til børn og voksne i din afdeling, og kan understøtte alles udvikling – også når det er vanskeligt og konfliktfyldt.
 • Er robust, også når det er svært.
 • Er god til at involvere andre inden der træffes en beslutning, samt skabe transparens omkring de beslutninger du træffer.
 • Er tydelig, ordentlig og empatisk i din omgang med andre mennesker.
 • Kan lide at have travlt og er god til at prioritere dine opgaver, således at der systematisk bliver fulgt op på igangsatte tiltag.
 • Har respekt for og er nysgerrig på, Højvangskolens etablerede skolekultur i den fortsatte udvikling af skolens praksis.
 • Har kendskab og interesse for de særlige forhold der er omkring en udskoling eller en specialafdeling, samtidig med at du har blik for hele organisationens perspektiv.
 • Har en anerkendende ledelsesstil og møder medarbejderne med tillid.
 • Har lyst til at være en del af en arbejdsplads med masser af humor og et godt arbejdsmiljø.

Det faktuelle:
Højvangskolen er beliggende i den sydvestlige del af Aalborg Kommune i området mellem Godthåb og Svenstrup med få minutter til motorvejen. Skolen er placeret i et område med meget forskellige børn og familier i grønne omgivelser tæt på by og land. Skolen har en almenskole med to spor samt en specialklasserække indenfor ADHD for elever i 6.-10. årgang. Skolens samlede elevtal er 485 elever, hvoraf de ca. 50 er visiteret til vores specialklasser.

Det praktiske:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen er ca. 520.000 kr. årligt samt årligt grundbeløb på ca. 22.000 kr. for bestået diplomuddannelse i ledelse.

Vi forventer, at få besøg af dig inden du søger jobbet. Vi anbefaler derfor at du i god tid ringer og aftaler tid til besøg. Du kan kontakte skoleleder Peter Christensen på 3199 3481 for yderligere oplysninger eller for at aftale et besøg på skolen.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 1/2. Du bedes angive om du søger stillingen som afdelingsleder i udskolingen eller i specialklasserækken. I din ansøgning vil vi gerne høre specifikt hvilke opgaver du glæder dig mest til at løse og hvordan vi kommer til at mærke at vi har ansat lige netop dig.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde mandag den 7/2 kl. 16.00-20.00 og torsdag den 10/2 kl. 16-20.
2. samtalerunde forventer vi at afholde onsdag den 16/2 kl. 16-19. I forbindelse med 2. samtale vil der blive stillet en opgave. Vi er opmærksomme på, at det er i uge 7, hvor nogle holder ferie. Hvis du er forhindret, så finder vi en løsning på det, hvis vi har en tro på, at du er den rigtige.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig