Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder til virksomhedsvendt indsats i Job- og Integrationshuset, Job- og Uddannelsesafdelingen

Vil du være med til at skabe stærke og synlige resultater på integrations- og beskæftigelsesområdet?

Job- og Integrationshuset varetager den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate grønlændere og for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har flygtninge- og integrationsspecifikke udfordringer ud over ledighed samt for alle nye flygtninge i Aalborg Kommune. Aalborg Tolkekontor og Sprogcenter Aalborg er desuden afdelinger under Job- og Integrationshuset. I huset er vi i alt ca. 100 medarbejdere fordelt på forskellige fagområder; virksomhedskonsulenter, rådgivere, mentorer, undervisere i dansk som andetsprog for voksne, tolke, faglige koordinatorer og administrative medarbejdere.
Hvis du motiveres af at være en del af en afdeling, der sætter strategisk retning på et område med stor politisk bevågenhed, og du har det som en 'fisk i vandet' i en organisation i bevægelse, så kunne det være dig, vi søger.

Vi tilbyder en attraktiv stilling som afdelingsleder på området for indsatser og tilbud til borgere tilknyttet huset. Du vil lede vores virksomhedskonsulenter og mentorer samt vores virksomhedsvendte indsatser og klubaktiviteter på tværs af lovgivningerne i huset og i tæt samarbejde med vores myndighedsafdeling. Dertil også ledelse af myndighedsopgaven samt indsats og projekt for vores selvforsørgede integrationsborgere.

Vi er ambitiøse og har en vision om, at vi vil være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere. Derfor skal du være med til at sætte baren højt, så vi kan nå endnu længere sammen. Det går den rigtige vej med færre ledige og målet er, at endnu flere borgere kommer i job, og at virksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger.

Stillingen giver dig gode muligheder for at præge og udvikle indsatsen, kulturen og samarbejdet på området sammen med leder og koordinatorgruppen i huset og i Job og Uddannelsesafdelingen generelt. Du bliver en del af et aktivt afdelingsledernetværk i jobcentret, og der vil være mulighed for lederuddannelse.

Du refererer til centerchefen for Job- og Integrationshuset, og indgår i en ambitiøs ledergruppe, hvor vi lægger vægt på fællesskab og står skulder ved skulder i vores bestræbelser på at løse og udvikle den fælles kerneopgave. Du får ledelsesansvaret for ca. 20 engagerede medarbejdere, beskæftigelsesrettede klubaktiviteter og projekter.

Vi leder efter en afdelingsleder som kan sætte flueben ved flere af nedenstående ønsker
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og ledererfaring fra en politisk styret organisation
 • har erfaring og viden om beskæftigelsesområdet
 • har virksomhedsforståelse og kendskab til arbejdsmarkedets sammenhænge
 • har erfaring med udvikling og projektledelse af beskæftigelsesrettede tilbud og indsatser
 • er visionær, udviklingsorienteret, nysgerrig og ser værdien i at udvikle og styrke partnerskaber
 • er en dygtig kommunikator, der evner at omsætte strategiske rammer og retning til konkret praksis
 • arbejder aktivt for at skabe og vedligeholde en samarbejdskultur
 • har stort fokus på kerneopgaverne - værdiskabelsen for borgere og virksomheder, og motiveres af at følge op på resultaterne
 • er tillidsskabende og ser vigtigheden i at inddrage, lytte og give råderum og har følgeskab
 • kan skabe rammer for trivsel og god tone i huset

Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til job- og uddannelseschef Jesper Dahlgaard på tlf. 99312530 / 25202530 eller til centerchef Betina Trytek på tlf. 25205840.

Arbejdsstedets adresse
Arbejdsstedet vil være i Job- og Integrationshuset, Kastetvej 26, 9000 Aalborg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Samlet aflønning svarende til forhåndsaftale mellem forvaltningen Job og Velfærd og HK/DS. Øvrige ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og HK/DS.

Ansøgningsfristen er
Ansøgningsfristen er den 2. februar 2022. Samtaler forventes afholdt den 18. februar 2022. Bliver du udvalgt til samtale vil du blive bedt om at udfylde en Kompetence Profil, som du får en personlig tilbagemelding på inden samtalen.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  02-02-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig