Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Fritidscenter Vesterkæret - Fast stilling 35. t/u (Gerne med viden om E-Sport)

Fritidscenter Vesterkæret søger en pædagog på 35 timer. Stillingen er fast med ansættelse pr. 1/3-2022 eller snarest.

Fritidscenter Vesterkæret er en del af Center For Tværfaglig Forebyggelse ved Aalborg Kommune og er et fritidstilbud der rummer Fritids- og Ungdomsklub for børn og unge i alderen 10-18 år.
Blandt vores unge har vi medlemmer på ressourcepladser, med vidtgående handicaps som følge af fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, her i blandt; cerebral parese, ADHD, ADD, autisme, tidligt følelsesmæssig skadet m.v. 

Vi arbejder ud fra at børn og unge sammen og gennem fællesskabende aktiviteter udvikler sociale kompetencer og evner til selv- og medbestemmelse med fokus på Sprog, Deltagelse og Samarbejde.

Som pædagog på Fritidscenter Vesterkæret vil du også få tilknyttet et antal kontaktbørn. Her vil du primært, i starten, blive kontaktpædagog for en gruppe af vores unge på ressourcepladser.

Ansøgere med viden om E-Sport vil blive foretrukket, da vi mangler en pædagog til dette ansvarsområde. Har du det, vil du blive ansat til at varetage hovedansvaret for vores E-Sport afd. og den pædagogiske videreudvikling af denne. Herunder projektarbejde med Sund Gaming, interne turneringer, samarbejde med de øvrige Fritidscentre om fælles aktiviteter indenfor E-Sport.

Vi forventer, at du:
 • Brænder for arbejdet med større børn og unge, og finder energi i arbejdet med dannende aktiviteter.
 • Er uddannet pædagog, kendskab til neuropædagogik er en fordel
 • Vægter et godt internt arbejdsmiljø højt og, at du er positivt indstillet på et godt kollegialt samarbejde.
 • Selvstændigt kan varetage kontaktpædagogfunktion, men samtidig indgå i et fælles team med det øvrige personale i Fritidscentret.
 • Har en stærk tværfaglig tilgang til samarbejde med skole og andre eksterne samarbejdspartnere.
 • Er tydelig i din kommunikation, og evner at formidle dit budskab mundtligt såvel som skriftligt.
 • Er en god og tydelig rollemodel, er villig til at gå forrest og sætte retningen og rammerne for og med de unge.
 • Formår gennem relations- og motivationsbasserede aktiviteter at finde, og styrke, den enkeltes potentialer.
 • Er omstillingsparat og har mod på nye udfordringer i et stort og spændende hus.
Det er en fordel, hvis du har:
 • Kendskab til arbejde med børn og unge i udsatte positioner og særlige behov, samt bagvedliggende- og familiemæssige udfordringer.
 • Erfaring med at arbejde med statusrapporter og handleplaner ud fra et neuropædagogisk perspektiv.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde, samt deltagelse i netværksmøder.
 • Kendskab til forflytning.
Hvad kan du forvente af os?
 • En arbejdsplads, hvor du med den rette indsats har plads til at igangsætte de projekter/aktiviteter, som du brænder for.
 • Gode kolleger, hvor der altid er en positiv stemning at finde hos personalet og, hvor et godt grin har stor betydning i vores hverdag.
 • Vi vil på bedst mulig vis hjælpe dig godt ind i huset, hvor du fra starten tilbydes en fast sparringspartner.
Som en del af vores samarbejde med folkeskolerne i Aalborg Kommune, løser Fritidscentrene en opgave med afholdelse af forebyggelsesseminarer i alle 6. og 8. klasser i Kommunen. Forebyggelsesseminarerne har det sigte at forebygge, alkohol, rygning og rusmidler, og løber over 3 dage på skolen.
Her af deltager Vesterkæret i ca. 10-12 seminarer. Du vil blive tilknyttet det team der gennemfører disse.

Hvis ikke du har kendskab til Fritidscentrenes virke og opgave i Aalborg Kommune, anbefaler vi, at du besøger os før du sender din ansøgning.

Se vores hjemmeside http://fcvesterkaeret.dk/ eller find os på facebook for yderligere oplysninger.
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses flere oplysninger: http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden ligger fortrinsvis om eftermiddagen, og om aftenen. To faste aftenvagter til kl. 22.00 om ugen plus hver tredje fredag til kl. 22. Vi arbejder når de unge har fri fra skole og uddannelse. Så der vil også være weekender hvor vi har forskellige aktiviteter og kolonier.

​Ansøgningsfrist d. 23/1-2022. Samtaler afholdes d. 26/1-2022.
Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Vil du høre mere eller er du interesseret i at komme på besøg, så ring på tlf. 9982 3440 og spørg efter centerleder Lars Holme eller souschef Lene Lønsman Larsen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  23-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig