Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til indskoling og DUS

Pædagog til indskoling samt DUS, Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ

På Byplanvejens Skole søger vi en frisk og udadvendt pædagog til en fast stilling som klasse- og DUS-pædagog i vores indskoling. Stillingen er på 35 timer pr. ugen.
Kort om Byplanvejens skole:
Byplanvejens Skole er præget af et højt fagligt niveau og med vilje til fortsat udvikling. Vi har valgt respekt, ansvar, trivsel, læring og fællesskab som det bærende grundlag for et anerkendende og relationskompetent arbejde. På Byplanvejens Skole har vi et positivt og anerkendende børnesyn. Vi tror på, at alle børn gør det bedste de kan og at der altid er en mening med det, børnene gør i en given kontekst.

På Byplanvejens Skole er elevernes alsidige udvikling og læring i centrum.
Skolen er afdelingsopdelt og du vil primært være tilknyttet én afdeling. Teamene er organiseret omkring årgange og afdelinger, og det er her der samarbejdes om planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af undervisningen og DUS

Byplanvejens Skole er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg ved Ådalen og har 470 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt i en specialklasserække. Dertil har vi en DUS + DUS-II (fritidsordning) med ca. 200 børn. Skolen tæller ca. 70 medarbejdere og en positiv forældrekreds.

Se i øvrigt skolens hjemmeside (www.byplanvejensskole.dk).
Som pædagog på Byplanvejens Skole vil du komme til at;
 • indgå i spændende og velfungerende arbejdsfællesskaber med andre dygtige og engagerede kolleger
 • indgå i fælles planlægning med de øvrige lærere/pædagoger/medhjælpere for at bidrage til, at læringen så vidt muligt tager udgangspunkt i børnenes individuelle behov og forudsætninger
 • arbejde selvstændigt med fokus på læring og trivsel for årgangens børn i skole og DUS
 • indgå i et forpligtende teamsamarbejde med lærere, pædagoger og medhjælpere, hvor du også mestrer at stå alene i undervisningssituationer i skoledelen
 • medvirke til en god og positiv overgang mellem skole og DUS
 • medvirke til at sikre et spændende DUS-tilbud, hvor du er initiativtagende og reflekterende i din praksis
 • fungere som brobygger i forhold til forældresamarbejdet. Byplanvejens Skole vægter forældresamarbejdet højt og det forventes, at du lægger stor værdi i heri

Vi forventer, at du;
 • arbejder visionært og energisk med målet om at skabe de bedste forudsætninger for børnene i både skole og DUS
 • er didaktisk stærkt og at du bidrager positivt til det professionelle samarbejde
 • som udgangspunkt ser muligheder fremfor begrænsninger
 • er positiv og ressourceorienteret i forhold til børn og voksne, praktisk såvel som retorisk
 • har en inkluderende tilgang til din pædagogiske praksis og i arbejdet med det enkelte barn

Stillingen:
Stillingen er en fast stilling på 35 timer.

Som kommende indskolingspædagog kommer du ind i et team, der er godt etableret og et team, der gerne vil samarbejdet.
Du vil blive en naturlig del af vores DUS-organisation. Vores DUS er delt op i to huse, der ligger tæt på hinanden, hvor samarbejdet mellem husene vægtes højt. Vi holder ugentlige møder, hvor planlægning, pædagogiske diskussioner og didaktik er i højsædet.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig. For yderligere information kan du henvende dig til DUS-indskolingsleder Kasper Borup.

Vi skal have din ansøgning senest søndag den 23. januar 2022
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 4, 2022.

Ansættelsesforhold
Fast stilling på 35 timer ugentligt

Tiltrædelse
Hurtigst

Virksomhedens oplysninger
Byplanvejens skole
Byplanvej 2, 9210 Aalborg
99824770

Kontaktperson
Kasper Borup
DUS- og Indskolingsleder - 99824770


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig