Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder for Mobilitetsplanlægning, By og Landskab, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er i fortsat rivende udvikling med en massiv tilflytning af borgere og arbejdspladser. Det stiller store krav til planlægningen af vores mobilitetssystem. Vi skal sikre en god adgang til arbejdspladser, boliger og handelsliv og samtidig fastholde og udvikle det gode liv i byen. Derfor investerer vi massivt i udviklingen af nye mobilitetssystemer og i ny infrastruktur: mobilitetsrejsehold, nyt BRT-system, Aalborg Cykelby, knudepunkter, store vejprojekter - alt sammen planer og projekter, der skal koordineres i et samlet system og understøtte kommunens udvikling. Samtidigt omdanner og udvikler vi flere store områder i Midtbyen, hvor pladsen skal udnyttes bedre, så mobilitet og byliv i større grad hænger sammen.

Som afdelingsleder er du med til at skabe resultater for borgerne i overensstemmelse med Aalborg Kommunes vision og mål samt By og Lands politikker og strategier. Desuden har du det formelle personaleledelsesansvar for afdelingens medarbejdere, herunder ansvar for rekruttering og fastholdelse, driftsresultater og løbende udvikling af teamet. Vi arbejder efter leadership pipeline og lægger stor vægt på uddelegering af ansvar og kompetence.

Stillingen
Afdelingslederen varetager følgende opgaver:
 • Sætter rammer og retning for den faglige ledelse
 • Personaleansvar og en vis grad af faglig ledelse med fokus på at coache medarbejderne og skabe gode rammer for deres kompetenceudvikling
 • Sikre udarbejdelse af indstillinger til de politiske behandlinger og agere sparringspartner med nærmeste chef og Direktionen
 • Driftsansvar, hvor der sikres et højt fagligt niveau for leverancer og rådgivning til aftalt kvalitet, tid og pris
 • Indgå aktivt og engageret i ledergruppen og ledelsen af Mobilitet og Infrastruktur
 • Oversættelse og implementering af By og Lands overordnede strategi igennem udviklingsopgaver og projektforløb i afdelingen
 • Styring af afdelingens økonomi og ressourceallokering, samt interne og eksterne kontrakt- og aftaleforhold.

Det søger vi
Du er personaleleder, har erfaring inden for mobilitets- og transportområdet og har politisk tæft.

Der efterspørges følgende kompetencer til stillingen:
 • Solid erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere og rettidig ressourcestyring
 • En solid teknisk uddannelse som ingeniør eller tilsvarende inden for mobilitets- og transportområdet
 • Erfaring med at navigere i en politisk ledet organisation
 • Erfaring med at arbejde tværgående
 • En tydelig, imødekommende og anerkendende ledelsesstil
 • Trives med at agere i en organisation i forandring
 • God til at kommunikere strategiske beslutninger og forankre disse i organisationen
 • Erfaring med projektledelse og myndighedsopgaver – gerne fra lignende arbejde
 • Har en naturlig autoritet
 • Søger muligheder fremfor begrænsninger, er serviceminded og har en god situationsfornemmelse
 • Har gode kommunikationsevner og kan sætte sig i Aalborgensernes sted.

Din profil
 • Som person forventer vi, at du har stor menneskelig indsigt og trives i en travl og afvekslende hverdag. Du vil indgå i en ledergruppe med flere lederkollegaer, som løbende udvikler organisationen og projekter på tværs. Det er derfor vigtigt, at du naturligt indgår i fællesskabet, hjælper og sparrer med dine kollegaer og dermed bidrager til arbejdsglæde, trivsel og social kapital i hverdagen.
 • Som leder forventer vi, at du er balanceret og har indsigt i dig selv, dine kvaliteter og begrænsninger. Da vi vægter trivslen højt, skal du ligeledes formå at skabe resultater gennem medarbejderne, samtidig med at du fortsætter med at løfte dem til nye højder. Du skal have sans for kontinuerlig udvikling af afdelingen og de medarbejdere, du får ansvaret for.

Derfor skal du vælge os
 • Vi tilbyder en spændende, udfordrende og afvekslende stilling med tværfaglige og selvstændige arbejdsopgaver og med mulighed for udvikling. Det er en stilling, hvor der sker meget, og hvor du er tæt på beslutningsprocesser. Hvis du bliver vores nye afdelingsleder, kan du forvente en dagligdag præget af højt engagement, humor og sammenhold, hvor sparringen mellem kolleger er højt prioriteret.

Om arbejdspladsen og afdelingen
Mobilitetsplanlægning er en del af By og Land. I afdelingen er der 14 ansatte og varierende antal studentermedhjælpere og praktikanter, der alle brænder for deres opgaver og er dygtige til at sætte deres forskellige fagligheder i spil.
Afdelingen er opdelt i 2 teams og har ansvaret for at udvikle mobiliteten i kommunen og planlægge investeringer i og indretning af kommunens mobilitet og infrastruktur. Kerneområderne er bæredygtig mobilitet, Aalborg Cykelby, trafiksikkerhed og sikre skoleveje, signalanlæg og trafikledelse, parkering, trafikale analyser og trafikmodellering. Medarbejderne samarbejder desuden med deres kolleger i Byudvikling og Byggeri bl.a. ift. input til lokalplaner og byudviklingsplaner. Afdelingen arbejder også internationalt og har flere europæiske samarbejder.

Afdelingen er en af 3 afdelinger i Mobilitet og Infrastruktur, som også huser BRT-sekretariatet.
Læs mere om By og Land: By- og Landskabsforvaltningen (aalborg.dk)

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Stadsingeniør Mette Skamris på telefon 99312350/25202350.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er senest 24. januar 2022.

Samtaler
Første ansættelsessamtale afholdes den 4. februar 2022.
Test i uge 6.
Anden ansættelsessamtale afholdes den 14. februar 2022.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning". Der kan vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbeviser i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig