Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Børn & Unge i Aalborg Kommune søger en leder til Budget, Anlæg og Skoleøkonomi

Har du erfaring fra en politisk styret organisation, og vil du være med til at sætte en ambitiøs retning for forvaltningens arbejde med budget, anlæg og folkeskolernes økonomi? Vil du være leder for 14 dygtige medarbejdere, og trives du i lederrollen med daglig prioritering, uddelegering og beslutninger? Kan du holde overblikket og begå dig i en stor forvaltning med mange snitflader og samarbejdspartnere?


Fra 1. januar 2022 får Aalborg Kommune en ny forvaltningsstruktur. Det betyder, at alle kommunens børn og unge bliver samlet i forvaltningen Børn & Unge. Her får vi ansvaret for kommunens dagtilbud og skoletilbud med over 7.000 medarbejdere og 30.000 børn og unge.

Grundtanken i Børn & Unge er samarbejde. Vi skal løse vores fælles kerneopgave, som er børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling. Samtidig er vi en forvaltning, hvor vi forventer meget af hinanden. Det er vigtigt for at lykkes og for at vi hele tiden kan udvikle os. Dette kræver både et solidt fundament med fokus på styring, arbejdsgange og samarbejde, men også et fokus på udvikling, automatisering og på at kunne gøre tingene smartere.

Som en del af vores nye forvaltningsstruktur søger vi en leder af Budget, Anlæg og Skoleøkonomi, der består af 14 medarbejdere fra hhv. den tidligere Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og den tidligere Skoleforvaltning. Stillingen som leder er nyoprettet, og du vil få mulighed for at sætte dit præg på, hvordan afdelingen bedst muligt løser opgaverne.

I Børn & Unge lægger vi vægt på gode relationer, samarbejde og service. Vores medarbejdere er gode til at tage ansvar, og der er plads til, at opgaver kan løses forskelligt. Derfor har vi brug for en leder, som tror på, at tillid og relationer mellem mennesker er det, der driver en god produktiv arbejdsplads. Samtidig skal du kunne balancere det at være tæt på opgaveløsning og samtidigt have tillid til medarbejdernes kompetencer og selvstændige opgaveløsning, for det er vores ambition i Børn & Unge, at medarbejderne skal opleve faglig ledelse tæt på.

Du får en central placering i Børn & Unge, og bliver tæt sparringspartner med forvaltningens afdelinger, folkeskoler og forvaltningsledelsen. Du skal koordinere forvaltningens overordnede økonomi, herunder budget og regnskab, samt stå i spidsen for ressourcetildeling og opfølgning på skoleområdet. Du skal bidrage til at planlægge og koordinere budgetprocessen og økonomiopfølgning i Børne- og Undervisningsudvalget. Dette kræver, at du kan agere i et politisk miljø og har forståelse for, hvad der er politisk gangbart. Du skal have god situationsfornemmelse og skal kunne formidle økonomi enkelt og forståeligt, så der skabes en fortælling omkring økonomien.

Du skal arbejde tæt sammen med kommunens folkeskoler og skoletilbud om deres økonomi. For at lykkes med dette, skal du have forståelse for, hvordan man driver folkeskole, samt kunne sætte dig ind i skolernes forskellige karakteristika og udfordringer. Dette kræver, at der er nogle tydelige styringsprincipper, men også at du samtidig kan se ud over principperne, når det kræves.

Du bliver en del af afdelingens ledelsesteam sammen med leder af Personaleadministration, leder af It & Digitalisering, leder af Dagtilbudsøkonomi og Personale, samt økonomichefen, der sammen har til ansvar at sætte retning for afdelingens drift og udvikling, herunder formulere fælles mål og indsatser i forhold til bl.a. effektiv administrativ drift, organisatoriske og fysiske rammer, politisk betjening og sammenhæng på tværs af Aalborg Kommune. Her bliver din rolle bl.a. at have et analytisk blik for potentialer og forbedringer i afdelingens arbejdsprocesser og opgaver på både afdelingsniveau, forvaltningsniveau og kommuneniveau.

Du bliver central for Børn & Unge i tværgående arbejdsgrupper vedr. bl.a. budget, økonomi og systemer mv., herunder f.eks. implementering af Aalborg Kommunes nye økonomisystem.

Om dig
Din uddannelse er ikke afgørende. Vi vil dog i ansættelsesprocessen tillægge det stor vægt, at du allerede har erfaring fra en politisk styret organisation, f.eks. en kommune, og gerne som leder. Det vigtigste for os er, at du tager ledelsen på området og viser vejen for, at visioner, mål og ambitioner omsættes til konkrete handlinger sammen med din medarbejdere.

Du er rollemodel for den ledelse og kultur, der sikrer ordentlige samarbejdsrelationer både internt i Børn og Unge samt med de øvrige afdelinger, skoler og forvaltninger i Aalborg Kommune. Derfor er det centralt, at du er synlig, lytter, inddrager og stiller krav men også handler og går forrest, når det kræves. Du sætter retning via en tydelig vision, klare beslutninger og kommunikation.

Din samarbejdsflade vil være meget bred, lige fra det politiske udvalg, til forvaltningens chefer, kollegaer, medarbejdere, skoleledere, skolesekretærer, skolebestyrelser og en stor del af de andre forvaltninger i Aalborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at du evner at være i øjenhøjde med alle og sætte dig ind i problemstillinger på mange niveauer og kompleksiteter.

Du er ikke nødvendigvis specialist på alle områder, men du er garant for, at medarbejderne i afdelingen er klædt på til at håndtere den daglige drift. Det betyder også, at du er dygtig til at prioritere og uddelegere opgaver og ansvar til dine medarbejdere.

Din nye hverdag
Økonomi og Administration er en ny sammenbragt afdeling med medarbejdere fra to af de nuværende forvaltninger. Derfor vil vores primære fokus i starten af 2022 være at lære hinanden at kende samtidig med, at vi finder os til rette i vores organisering og fastholder en høj kvalitet i vores opgaver. Vi ønsker at skabe en afdeling, hvor vi kan trives med respekt, humør og hensyntagen til hinanden med henblik på, at dette skaber grundlaget for at kunne præstere i fællesskab. Man skal kunne have tillid til os i fællesskab samt til os hver for sig, og så skal vi være opmærksomme på at anerkende og sige tak til dem, der hjælper os, gør en indsats eller kommer med et bidrag.

Vi forventer, at du bidrager til at samle, skabe og udvikle kulturen i afdelingen, så vi sammen skaber en ny attraktiv, meningsfuld og social arbejdsplads.

Opgaver i Budget, Anlæg & Skoleøkonomi omfatter:
 • Budget og regnskabsproces
 • Ledelsesinformation til skoler, forvaltningsledelse og politisk udvalg
 • Koordinering af lokaleanvendelse og anlægsopgaver med Aalborg Kommunes bygningsafdeling
 • Skoleindskrivning
 • Skoledistrikter
 • Tildeling af ressourcer til skolerne
 • Samarbejde, sparring og vejledning af skoler
Du vil blive en del af ledelsesteamet i Økonomi & Administration og have reference til økonomichefen.

Fakta
Du vil blive ansat som Leder af Budget, Anlæg & Skoleøkonomi i Børn & Unge. Lederstillingen er omfattet af "Aftale om aflønning af chefer" med en årsløn svarende til omkring 600.000 kr., eksl. pension. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst/aftale indgået med KL.

Din nye arbejdsplads bliver Børn & Unge, der ligger på Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Søg stillingen
Ansøgningsfristen er 26. januar 2021.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 3. februar 2022 og 2. samtalerunde den 16. februar 2021. Imellem de to samtalerunder forventes udarbejdet en GARUDA-personprofil. Du vil i den forbindelse blive inviteret til en dialog om profilen inden du deltager i 2. samtale.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2022.

Interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

- Morten Skipper Christensen (økonomichef og kommende personaleleder) på tlf. 9352 0095 eller på mail: msc-skole@aalborg.dk


Ansøgerne opfordres til at orientere sig om Børn & Unge og Aalborg Kommune på www.aalborg.dk og https://lnkd.in/ecvR_Ndn.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig