Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykolog til Special skoletilbuddet VoLiS Svenstrup.

Psykolog med lyst til at være helt tæt på kerneopgaven søges til 37 timers stilling i helhedstilbuddet VoLiS Svenstrup, Skoleforvaltningen Aalborg kommune.
VoLiS er placeret på fire forskellige matrikler i henholdsvis Vodskov, Nørresundby, Aalborg og Svenstrup. Den faste arbejdsplads samt ledelsesmæssige tilknytning vil være i afdelingen i Svenstrup.

Vi søger en psykolog med solid erfaring indenfor specialområdet, der kan hjælpe med at holde den faglige kurs i samarbejde med socialrådgiver og leder af tilbuddet.
Alle skolerne er oprettet som dagbehandlingstilbud, mens afdelingen i Vodskov udover dagbehandling også forestår familiebehandling.
I alt er der cirka 90 elever (0.-10.klasse), hvoraf de 30 er tilknyttet tilbuddet i Svenstrup. Eleverne har mangeartede udfordringer, herunder blandt andet opmærksomhedsforstyrrelser, adfærds- og tilknytningsvanskeligheder samt forskellige psykosociale baggrundsproblematikker med videre. Børnene kan have problemskabende adfærd.
Som psykolog på VoLiS Svenstrup vil du være tæt på vores elever og medarbejdere i hverdagen, og du vil blandt andet skulle varetage følgende opgaver:
 • Forestå supervision
 • Løbende samarbejde med de forskellige teams - tilbyde vejledning og sparring til team og individ.
 • Deltagelse i indskrivnings- og statusmøder ved behov
 • Intern kursusvirksomhed ved behov
 • Samtaleforløb med elever og familier ved behov
 • Psykologisk testning (i samarbejde med PPR)
 • Tæt samarbejde med PPR ifht. børnene og supervision
 • Skriftlige opgaver som fx henvisninger til psykiatrien, statusbeskrivelser, testrapporter med mere.
 • Deltagelse i revisitationsmøder ved behov
 • Sagsgennemgang på elever med psykologfaglig vinkel
 • Tilbyde psykologfaglig viden både i hverdagen og systematisk på pædagogiske dage og personalemøder.
 • Psykoedukation af både elever og forældre ved behov.
 • Være med til at skabe en helhedsindsats og rød tråd i arbejdet omkring eleverne og deres familier.
 • Elektronisk journalføring
 • Være med til at kvalitetssikre skriftligt materiale, rapporter med mere.
 • Deltagelse i eksterne møder ved behov (netværksmøder, samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere - SEBA, PPR, psykiatrien.
 • Støtte til at tilrettelægge familiearbejdet med udgangspunkt i den enkelte families og barns behov.
 • Debriefing efter behov
 • Være villig til at være sammen med børnene i skolekontekste såfremt det påkræves
Vi søger en kollega der:
 • Er uddannet cand.psych.
 • Har interesse og erfaring med arbejdet med børn og unge med psykiske udfordringer og familiemæssige problemstillinger.
 • Har erfaring inden for supervision på gruppe og individniveau
 • Er vant til at arbejde selvstændigt og til at strukturere egne opgaver.
 • Er i stand til at komme med forslag til konkrete interventioner, også i komplekse sager.
 • Udviser fleksibilitet og er god til at se en problemstilling fra forskellige aktørers perspektiv.
Der må påregnes fleksible arbejdstider.

Spørgsmål vedr. stillingen kan ske til Socialrådgiver Sine Dam Nielsen på tlf. 41104451 eller leder Ditte Sølbeck på 93520409.
Samtaler finder sted i uge 6. Frist for ansøgning 31.01.2022.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  31-01-2022

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig