Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder, Børnehaven Damstræde, Dagtilbud Øst

Motiveres du af udeliv og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde?

Så læs endelig videre for her er måske en stilling for dig – Forvaltningen Børn og unge, Dagtilbud Øst søger en pædagogisk leder til Børnehaven Damstræde på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. februar 2022 eller snarest herefter.

Den pædagogiske leder indgår i et ledelsesteam sammen med de øvrige pædagogiske ledere og dagtilbudslederen for dagtilbuddet, hvor der vil være mulighed for at præge udviklingen af dagtilbud Øst.

Børnehaven Damstræde er normeret til 60 børn i alderen 3-6 år, og børnene er opdelt på 3-4 grupper. Børnehaven Damstræde ligger i universitetsområdet, forbundet med stisystemer, der giver gode muligheder for brug af nærmiljøet. Frisk luft og røde kinder er en del af hverdagen i børnehaven, og legepladsen betragtes som et af de vigtigste læringsrum. Børnehaven er certificeret med "Det grønne flag" fra Friluftsrådet, grundet arbejdet med affaldssortering, kanin, høns, samt at genanvende materialer fra naturen. I Børnehaven er der en aktiv institutionsbestyrelse, samt en åben og bevidst forældregruppe.

Se yderligere information på daginstitutionens hjemmeside:

https://boernehavendamstraede.aula.dk/

Som pædagogisk leder bliver du ansvarlig for
 • Børns trivsel, udvikling, dannelse og læring
 • At understøtte et godt og velfungerende forældresamarbejde
 • Personalets faglige udvikling, og opfølgning herpå
 • Medansvarlig for drift og udvikling af børnehaven og dagtilbudsområdet
 • At skabe resultater sammen med medarbejdere og indgå aktivt og fleksibelt i det pædagogiske arbejde sammen med medarbejderne
 • Omsætning af den styrkede pædagogiske læreplan
 • Etablering af en evalueringskultur i den pædagogiske praksis
Vores forventninger til dig er følgende:
 • Du har en pædagogisk grunduddannelse, og et solidt pædagogisk ståsted med fokus på kvalitet i kerneopgaven
 • Du kan udvikle og kvalificere den pædagogiske kerneopgave
 • Du kan, med udgangspunkt i kerneopgaven, prioritere, fokusere og skabe overblik
 • Du har en tydelig ledelsesstil med fokus på meningsfulde og fair processer
 • Du kan motivere og kommunikere klart og tydeligt
 • Du kan sikre samarbejde - internt og eksternt – via god personaleledelse
 • Du kan skabe resultat gennem og i samarbejde med medarbejdere
 • Du har overblik og indblik, - såvel i forhold til medarbejdere, børn som forældre
 • Du arbejder for at forældre kan være aktive medspiller i deres barns liv i institutionen
Vi kan tilbyde dig:
 • En stabil og positiv personalegruppe, der vægter faglighed og humor i dagligdagen
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at udvikle "et godt liv for børn og forældre"
 • Faglig- og ledelsesmæssig sparring, og samarbejde i ledelsesteam
 • En engageret og aktivt samarbejdende institutionsbestyrelse
 • Mulighed for faglig som personlig udvikling
 • Mulighed for diplomuddannelse i ledelse
 • Mentorordning
Du kan kontakte dagtilbudsleder Karin Andreasen på tlf. nr. 31 99 09 71 for yderligere oplysninger, og ligeledes kan du, hvis der er interesse herfor, lave aftale om besøg i børnehaven.

Ansøgningsfrist er d. 16. december 2021, og der afholdes ansættelsessamtaler d. 22. december 2021.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  16-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig