Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Koordinator til De Alternative Tilbud - 37 timer/uge

I De Alternative Tilbud, Døgnspecialet i Center for Dag- og Døgntilbud, udvider vi og søger derfor en faglig stærk og struktureret koordinator, som kan skabe og sikre det nødvendige overblik i en spændende og hektisk socialpædagogisk hverdag, og som har et drive på at starte en ny afdeling op.

De Alternative Tilbud består af tre afdelinger, Golfparken, Poul Paghs Gade og vores nyoprettede afdeling i Sulsted. Alle tre alternativer til anbringelse på døgninstitution eller opholdssted for unge mellem 12 og 18/25 år. Af indsatstyper tilbydes der støtteboliger, netværksjægere, specialiseret familiebehandling, aflast, anbringelse i egen bolig, mv. Formålet med at indskrive unge i De Alternative Tilbud er at inkludere unge, som ellers ikke kan anbringes eller inkluderes i andre rammer, og dermed hindre yderligere marginalisering. De Alternative Tilbud tilbyder støtte, stabile relationer og udviklingsunderstøttende rammer på de unges præmisser, gennem fleksibelt tilrettelagte indsatser.

Som koordinator i De Alternative Tilbud vil du både have opgaver som pædagog "på gulvet", hvor du udfører relationsbaseret støtte til de unge, du er tilknyttet. Fordelingen mellem pædagog og koordinatorfunktionen vil være omkring 50/50. I koordinatorrollen vil dine opgaver blandt andet bestå af:
 • Starte ny afdeling op i Sulsted og være tovholder på praktiske opgaver forbundet med ny lokation og ny sammensat personalegruppe bestående af erfarne medarbejdere.
 • Understøtte medarbejderne i skriftligt arbejde og sikre overblik over den daglige dokumentation, samt statusrapporter.
 • Udarbejde og sikre struktur for afdelingen, mødeafholdelse, herunder personalemøder og sikre afvikling af supervision, mv.
 • Udarbejde behandlingsoplæg.
 • Assistere ledelsen ift. indskrivnings- og statusmøder.
 • Assistere ledelsen ift. overblik over time- og sagsregistrering.
Timetallet mellem koordinatorfunktionen og funktionen som pædagog vil være varierende efter behov. Du vil fungere som bindeled mellem personale og ledelse, og du skal derfor have flair for god kommunikation og sikre tydelige kommandoveje.

Som koordinator forventer vi, at du:
 • er fagligt velfunderet i arbejdet med målgruppen, så du kan se bag om adfærd og diagnoser, gennemskue grundlæggende problematikker og sammenhænge og identificere støttebehov.
 • er stærk i din skriftlige og verbale kommunikation og dermed kan sikre et fagligt højt niveau i den daglige drift, samt støtte kolleger i skriftligt arbejde.
 • har stærke relationelle kompetencer, er socialt orienteret og har blik for gruppedynamikker.
 • har et stort overblik og formår at bevare dette, også i tilspidsede situationer og spidsbelastninger.
 • har gennemslagskraft og er handlekraftig.
 • er selvtilrettelæggende i dit arbejde og løser opgaven, også udover almindelig arbejdstid, såfremt dette påkræves.
 • har relevant pædagogisk viden knyttet til målgruppen, herunder viden om: tilknytningsforstyrrelse og tilknytningsmønstre; misbrug og kriminalitet; familiedynamikker; vold og overgreb; udadreagerende adfærd; psykiatriske problemstillinger, herunder ADHD, autisme, osv.
 • har konkret erfaring fra det specialiserede børne- og ungeområde, eksempelvis fra døgninstitution, opholdssted, alternative døgntilbud, familiebehandling, familiepleje o.l.
Vi tilbyder dig at blive en del af et levende og dynamisk arbejdsfællesskab, med et højt fagligt niveau, hvor faglig og fag-personlig udvikling prioriteres højt.

Det er et krav, at du har et B-kørekort.

Arbejdsstedets adresse
Toftegårdsvej 16 A-D, 9381 Sulsted.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Derudover ydes et årligt ulempe- og rådighedstillæg på kr. 73.000,00 ifølge lokalaftale samt et koordinatortillæg ifølge overenskomst.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte leder af De Alternative Tilbud, Malene Dam, på mobil 2519 7770 eller koordinator Chris Flamsholt på mobil 2248 9374.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er onsdag den 15. december 2021. Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler mandag den 20. december 2021. Samtalerne afholdes med udgangspunkt i gældende regler og retningslinjer vedrørende Covid-19 situationen.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig