Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder til Daginstitutionen Hyldehaven – genopslag

Daginstitutionen Hyldehaven søger en pædagogisk leder på 37 timer om ugen med tiltrædelse d. 1/1 2022 eller snarest muligt herefter.
Hyldehaven er en daginstitution – designet til børn med astma, allergi og eksem. Grundnormeringen er på 12 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, der visiteres via sygehuset i et samarbejde med pladsanvisningen. Institutionen er bygget allergivenligt og er beliggende på en blind vej med særdeles gode fysiske faciliteter og inspirerende læringsmiljøer både ude og inde. Der er fokus på, at personalet i Hyldehaven er ikke-rygere og har man pels bærende dyr i hjemmet er der forholdsregler, der skal følges.

Hyldehavens pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i ICDP og Fri for mobberi, hvor barnet mødes på dets hensigt frem for handling. Gennem et anerkendende og inkluderende perspektiv arbejders der i særlig grad med fokus på relationer mellem børn og voksne samt børn og børn imellem.

Du vil blive nærmeste leder for 10 engagerede og professionelle medarbejdere og deraf have ansvaret for personaleledelsen og den faglige udvikling af personalegruppen. Opgaven løses i et tæt samarbejde med dagtilbudsleder og dagtilbuddets ledelsesteam samt gennem inddragelse af forskellige faggrupper efter behov.

Dagtilbuddet:
Daginstitutionen Hyldehaven er pt. en del af Dagtilbud Østerådalen, som består af 14 institutioner. Fra 1. januar 2022 overgår institutionen til et andet dagtilbud på baggrund af ny forvaltningsstruktur i Aalborg kommune. Du bliver som pædagogisk leder en del af et ledelsesteam med andre pædagogiske ledere samt dagtilbudslederen. Du vil her være med til at sikre drift og udvikling af det samlede dagtilbud og er med til at præge udviklingen af dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune.

Vi forventer, at du som pædagogisk leder:
 • Er uddannet pædagog gerne med erfaring inden for ledelse, samt aldersgruppen 3-6 år.
 • Evt. har viden omkring børn med astma og allergier.
 • Kan stå i spidsen for den pædagogiske udvikling i Daginstitutionen Hyldehaven og har kendskab til og erfaring med de faglige og tværfaglige områder, der indgår i løsningen af kerneopgaven i arbejdet med børn i 0-6 års alderen.
 • Kan skabe og bibeholde en evalueringskultur der analyserer og vurderer sammenhænge mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Kommunikerer tydeligt, åbent og troværdigt og har gode relations kompetencer.
 • Arbejder strategisk med blik for processen og resultatet.
 • Engagerer og motiverer institutionens medarbejdere med øje for den enkelte og for helhedens sammenhængskraft.
 • Er initiativrig, positiv, tillidsvækkende og kan bidrage med nytænkning og andre vinkler på lærings- og ledelsesopgaverne i dagtilbuddet.
 • Inddrager forældrene i et tæt samarbejde i hverdagens dialoger, på møder og via institutionens bestyrelsesarbejde.
 • Organiserer, prioriterer og strukturerer.
 • Kan arbejde i en politisk styret organisation og bidrage til at politiske mål omsættes via meningsfulde handlinger.
 • Varetager ledelsen af de administrative og driftsmæssige forhold i Daginstitutionen.
 • Træffer vigtige beslutninger sammen med medarbejderne, ledelsesteamet, dagtilbudsleder og alene.
 • Engagerer dig i og tage et medansvar for udviklingen i dagtilbuddet gennem tværgående ledelsesopgaver og samarbejdet i ledelsesteamet.
 • Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang.
 • Har lederuddannelse eller er klar på at uddanne sig inden for ledelsesfaget.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads og organisation i udvikling, hvor arbejdsglæde og et højt fagligt niveau vægtes højt.
 • Engagerede og professionelle medarbejdere der har fokus på arbejdsglæde.
 • En medvirkende og positivt samarbejdende forældregruppe.
 • En stilling med gode muligheder for at arbejde innovativ med at forbedre eksisterende praksis eller skabe ny praksis, der understøtter udviklingsstrategien og kerneopgaven.
 • Mentorordning.
 • Faglig og ledelsesmæssig sparring via samarbejde med dagtilbudsleder og ledelsesteamet.
 • Personlig og faglig udvikling.
Du kan læse mere om Daginstitutionen Hyldehaven på hjemmesiden: https://daginstitutionenhyldehaven.aula.dk/

Løn mm:
Lederstillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Ansættelsesproces:
Er du interesseret i stillingen er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Tina Riis Thomsen på tlf. 3199 0973 bedst mellem kl 8-12, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist d. 5/12 2021
Ansættelsessamtaler afholdes d. 20/12 2021

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig