Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Specialbørnehaven Marte Meo søger pædagog med stærke relationelle kompetencer til et barselsvikariat

Begivenhedsansættelse 37 timer ugentlig fra 1. februar 2022

Den 1. januar 2022 bliver Specialbørnehaven Marte Meo en del af et nyt fællesskab i Børn & Unge, når de flytter fra CBU til Sammenhæng og Kvalitet. Marte Meo er i Børn & Unge organiseret sammen med øvrige de specialbørnehaver (Birken, Væksthuset, Barnets hus og Stampe).

Specialbørnehaven Marte Meo er et kommunedækkende tilbud hvor børnene visiteres
til gennem Centralt Visitationsudvalg.

Børnehaven er normeret til 14 børn i alderen 0-6 år. Målgruppen er primært børn med
socio – emotionelle vanskeligheder, der ikke kan indgå i et alment tilbud på grund af de
vanskeligheder / udfordringer de har og derfor har brug for et specialiseret tilbud.
Teoretisk arbejdes der ud fra Marte meo metodens principper. Vi udarbejder
handleplaner og status udtalelser samt dagsrytmer for det enkelte barn. Der er en
faglig opmærksomhed på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø for alle børn, der
bygger på en ressource orienteret og inkluderende tænkning. Da dette er en betingelse
for børnenes trivsel og udvikling er vores hverdag struktureret og forudsigelig. Der
arbejdes med en struktur hvor børnene er opdelt på 2 stuer, hvor der arbejdes med
større og mindre sociale fællesskaber.
Formålet er at støtte og fremme børnenes udvikling og trivsel via udviklingsstøttende samspil og relation mellem det pædagogiske personale og børnene, samt børnene imellem.
Der er et tæt forældresamarbejde med mulighed for råd og vejledning, hvor der
arbejdes med forståelse af barnet og direkte sparring på situationer i hjemmet.
Ligeledes er det tværfaglige samarbejde i fokus.

Specialbørnehaven Marte Meo har fået en udgående funktion, hvor vi varetager
opgaver i forhold til specialpædagogiske råd, vejledning og understøttende handlinger i
almenområdet.

Faglig profil og kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog, gerne med kendskab i Marte Meo.
 • Du har en interesse i, viden om eller erfaring med målgruppen og samtidig gerne erfaring fra almenområdet.
 • Du er omsorgsfuld, tydelig, har en rolig udstråling og er bevidst om spejlneuroners betydning for samspillet.
 • Du er handlekraftig, velfunderet og kan agere konstruktivt i konfliktsituationer.
 • Du er refleksiv over egen og kollegers praksis og ser kollegial sparring som en styrke.
 • Du trives i at arbejde i et struktureret miljø hvor forudsigelighed og genkendelighed er nøglebegreber.
 • Du bliver kontaktpædagog og har gode evner i at observere og beskrive børn og videregive det såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du arbejder målrettet og loyalt og bidrager til et godt samarbejde.
 • Du vægter samarbejdet med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere højt og ser værdien i en helhedsorienteret indsats omkring barnet.
 • Du vil være med til at udbrede den specialpædagogiske viden til almenrådet og har måske allerede erfaring med faglig sparring.
Vi tilbyder:
 • En spændende og alsidig arbejdsplads, hvor der er fokus på en tidlig indsats for børn i udsatte positioner og hvor der arbejdes på at gøre børnene parate til at komme tilbage til det almene område.
 • Et stærkt fagligt fællesskab hvor der er fokus på kerneopgaven og udviklingen af denne.
 • En personalegruppe som vægter at gøre brug af hinandens kompetencer, gennem vidensdeling, feedback og samarbejde.
 • Deltagelse i Marte meo forløb med interne Marte Meo terapeut.
 • En tydelig og anerkendende ledelse.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder Charlotte
Tønnesen tlf. 99823256
Samtaler afholdes den 14.12.21
Du kan læse mere her https://martemeoboernehaven.aula.dk/

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlende
organisation
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingenSend ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig