Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Top engageret bostøtte-/efterforsorgsmedarbejder søges til Forsorgshjemmet Svenstrupgård, Bo- og Udredningsafdelingen §110 Der er foreløbig tale om ansættelse i et vikariat på 12 måneder men med høj sandsynlighed for fastansættelse

Vil du være med til at udvikle et område og en afdeling, som er i stor faglig udvikling?
Vil du være med til at tilbyde hjemløse en kvalificeret og helhedsorienteret indsats?

Så er her stillingen, hvor du kan gøre en forskel for en særlig målgruppe: hjemløse med svære og mangeartede udfordringer såsom misbrug og psykiske lidelser.

Om jobbet
Svenstrupgård er en boform under Center for Sociale Indsatser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (det kommende job og velfærd) Aalborg Kommune. Rammen for tilbuddet er Servicelovens 110, samt 108 og 107. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder. Svenstrupgård har i øjeblikket 89 pladser.

Svenstrupgård arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor vi støtter borgerne i at mestre egne livsbetingelser. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og organiseret i et modtagerteam, samt to teams som arbejder med bl.a. udredning, samt et bostøtteteam. Herudover er der ansat faglige koordinatorer samt 1 afdelingsleder.

Hvad får du?
Som bostøtte i Bo- og Udredningsafdelingen skal du yde hjælp og støtte til borgere som flytter ud i egen bolig, ud fra målet om at fastholde boligen. Borgeren tilbydes et bostøtteforløb af en varighed mellem 3-12 måneder. Den metodiske tilgang som anvendes er inspireret af CTI (læs mere under Socialstyrelsens hjemmeside). Du vil fortrinsvis arbejde i dagvagter (8.00-16-00), men der vil i perioder være opgaver der ligger både tidligere og senere på dagen, så der kræves nogen grad af fleksibilitet. Du vil være alene i det daglige bostøttearbejde men arbejde tæt sammen med bostøtteteamet, hvor I holder makkerskabsmøder samt teammøde. Du får som bostøtte mulighed for faglig sparring på kvalitet, systematik og metode hos både kolleger, koordinator og afdelingsleder.

Hvad får du mere?
 • Kolleger i tværfaglige teams med højt engagement og stor lyst til at medudvikle på feltet
 • Et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold
 • Et hus hvor vi har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • Et hus hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum
 • Supervision i eget team samt kollegial respons
Dine opgaver vil være:
 • At understøtte den gode flytning i egen bolig ved at koordinere og samarbejde med borger, kontaktperson og værksted
 • At yde bostøtte til ca. 10 borgere ud fra deres ønsker og behov for hjælp og støtte.
 • At samarbejde med borgerne om at udarbejde en bostøtteplan, som danner grundlag for den helhedsorienterede indsats
 • At have fokus på borgerens netværk, at motivere til at udbygge dette og at se nye muligheder i nærområdet
 • At samarbejde med alle relevante parter omkring borgeren, herunder myndighed
 • At indgå i et tværfagligt team og bidrage med din faglige viden
Hvem er du?
 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller anden socialfaglig uddannelse
 • Vi vægter at du har erfaring i at arbejde som bostøtte samt erfaring med målgruppen
 • Du vægter relations arbejdet højt og er god til at motivere borgerne til forandring
 • Du er indstillet på og kan se værdien i at arbejde med borgerne i deres hjem og hvor de færdes
 • Du møder borgerne respektfuldt og ligeværdigt
 • Du er god til at planlægge din egen til tider uforudsigelige arbejdsdag
 • Du kan have mange bolde i luften og arbejder struktureret og målrettet
 • Du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt
 • Du kan planlægge og styre møder med borgerne og samarbejdspartnere
 • Du er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsning
 • Du er pligtopfyldende og loyal overfor fælles beslutninger
Vil du vide mere?
Kontakt bostøttemedarbejder Kirsten Nissen tlf. 31990914, afdelingsleder Julie Krarup, tlf. 31990915, eller faglig koordinator Ditte Dolbak tlf. 22203139

Løn- og ansættelsesforhold
 • 37 timer ugentligt
 • Tiltrædelse så hurtigt sm muligt og senest d. 1.2 2022
 • Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem respektive organisation og KL på baggrund af kvalifikationer.
 • Svenstrupgård vil ved ansættelse indhente straffeattest.
Samtaler planlægges afholdt: 13.12.21

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig