Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Vagtplanlægger med arbejdsmiljøfunktion til en dejlig arbejdsplads på specialplejehjem, Plejeboliger Tornhøjhaven

I Ældre- og Handicapforvaltningen er det en særlig opgave at varetage vagtplanlægning. Vagtplanlægningen er omdrejningspunktet for en sund drift, hvor vilkår og rammer er tydelige for personalegruppen. Vagtplanlægningen tager afsæt i ledelsens udmeldinger, gældende overenskomster, driftsmæssige vilkår – herunder rette kompetencer til rette tid, og dækning af vagterne.

Vi kan tilbyde
 • en administrativ planlæggerstilling
 • en stor vagtplanlægningsopgave
 • et koordinerende arbejdsmiljøfunktion – tovholder på arbejdsmiljøarbejdet
 • et tæt samarbejde med de to assisterende ledere
 • et samarbejde med medarbejdere.
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
 • Tornhøjhaven har i alt 72 boliger, fordelt på 36 gerontopsykiatriske pladser, team 1-3, 30 demenspladser og seks aflastningspladser, team 4-5.
 • der er ca. 120 ansatte og dermed et stort planlægningsarbejde
 • der er tale om en fuldtidsstilling, hvor ca. 33 timer er til planlægningsarbejde og ca. 4 timer til koordinerende arbejdsmiljøfunktion.
 • der vil løbende ske grundig intro til opgaven fra nuværende planlægger og ledelse
 • forventet ansættelsesdato er den 1. februar 2022
 • samtaler afholdes mandag den 20. december 2021.
Dine primære opgaver vil være
 • planlægningsarbejde i SD
 • samarbejde med assisterende ledere vedrørende grundplaner og vagtplanlægningen
 • samarbejde med medarbejdere I forbindelse med fordeleropgaver, hvor medarbejdere hver dag er med til at kigge på næste dags sammensætning og give deres besyv med
 • samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter – i forhold til at koordinere og være tovholder på arbejdsmiljøarbejdet.
Faglige kompetencer. Du har
 • indgående kendskab til vagtplanlægning - og vagtplanlægningens betydning
 • erfaring med SD's vagtplanlægningssystem
 • indsigt i overenskomster og regler
 • administrative planlæggerkompetencer
 • interesse for arbejdsmiljøorganisering
Personlige kompetencer. Du er
 • professionel I din stil, god til formidling af rammer og vilkår
 • ansvarsbevidst og tydelig og befinder dig godt i at arbejde indenfor rammer og vilkår
 • selvstændig, stabil og vedholdende
 • samarbejdsorienteret.
Arbejdsstedets adresse
Tornhøjvej 6a, 9220 Aalborg Øst.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Kathrine Kondrup Rosland, Louise Møller Karlsen eller plejehjemsleder Tina Lundquist Christensen tlf. 9982 5700.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Straffeattest
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig